Pracovní postup vytvoření a překladu bezpečnostního listu

Popis pracovního postupu, který naše společnost používá na překlad bezpečnostních listů.