Odpovědnosti odpovědné osoby

Úkoly definované předpisy v oblasti kosmetických výrobků pro „odpovědnou osobu“.