Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

 

Uporabne informacije, navodila o varnostnih listih

 

S pomočjo podpornega gradiva na naši spletni strani bi vam radi omogočili boljše razumevanje predpisov, ki zadevajo varnostne liste, zato smo objavili uporaben priročnik, ki vam bo v pomoč pri sestavljanju ali prevajanju varnostnih listov. 

 

Varnostni list

je dokument, ki se nanaša na identifikacijo, nevarnosti, ravnanje, shranjevanje, prevoz, odstranjevanje odpadkov in varnimi delovnimi pogoji za določeno kemično snov/zmes.  


Zahteve glede oblike in vsebine varnostnega lista so v skladu z 31. členom uredbe 1907/2006/EC na voljo v prilogi II navedene uredbe.  

V primeru zmesi bo ta priloga z dnem 1. junij 2015 spremenjena z uredbo CPL (1272/2008/EC), zato morajo biti varnostni listi prilagojeni, vzporedno s tem pa morata biti prilagojena tudi označevanje in pakiranje snovi.


Priprava novega varnostnega lista ni nujna za nevarne kemične proizvode

ki se prodajajo širši javnosti, če so uporabnikom za nujne varnostne ukrepe zagotovljene zadostne in ustrezne informacije, razen če tako zahteva uporabnik na nižjih stopnjah.

 
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References