MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
 

 

 

Naša politika kakovosti


Naša družba se je zavezala, da bo svojim strankam nudila storitve, ki so skladne z  najvišjimi standardi kakovosti in ki so prilagojene strankam.

Temelj naše politike kakovosti so zaupanje v strokovno znanje naših strokovnjakov, nenehno izobraževanje in poklicne izkušnje.

Naša družba ne uporablja programske opreme za sestavo varnostnih listov in zato ne delamo napak, ki so za uporabo take opreme značilne.

 

Jamstvo

 

Prevzemamo polno odgovornost za varnostne liste, ki jih sestavi naša družba. V primeru pritožb s strani strank ali pristojnih organov zadevo raziščemo v 24 urah in stranki zagotovimo pisno informacijo. V primeru nepravilne izpolnitve zadevo popravimo na način in v času, s katerim se strinja stranka.

 

Storitve varnostnega lista (SDS)

 

Pripravljanje in sestavljanje varnostnih listov

 

Varnostne liste sestavimo in pripravimo za proizvajalce kemičnih snovi ter za primere, v katerih varnostni list ni na razpolagi.

Na podlagi sestave, fizičnih, kemičnih, toksikoloških in ekotoksikoloških podatkov ter drugih informacij določimo razred nevarnosti izdelka in pripravimo njegov popoln varnostni list.

 

Pripravo varnost nega podatkovnega lista izvajamo za naslednje države


Velika Britanija

Češka

Finska

Francija

Holland

Hrvaška

China

Poljska

Madžarska

Nemčija/Avstrija

Norveška

Italija

Rusija

Portugalska

Romunija

Španija

Švedska

Srbija

Slovaška

Slovenija

Turčija

Ukrajina

 

 

 

Prevajanje varnostnih listov s strokovnim lektoriranjem


Tudi za multinacionalna podjetja izvajamo prevajanje varnostnih listov v jezike ciljnih trgov, pri čemer upoštevamo nacionalne posebnosti na področju kemijske varnosti.

Naši strokovnjaki bodo varnostni list pripravili usklajeno z zakonodajo želene države.

Sam prevod varnostnega lista v tuj jezik ne daje zadovoljiv rezultat. Več podrobnosti o naših delovnih metodah si lahko preberete pod rubriko »Delovni proces pripravljanja in prevajanja varnostnega podatkovnega lista«.

 

Strokovno lektoriranje varnostnih listov


Varnostni podatkovni list, ki ni pripravljen z ustrezno strokovno skrbnostjo ne more zagotoviti ustreznega informiranja oseb, ki z določenim izdelkom opravljajo dejavnost.

Uredba REACH predpisuje obvezno informiranje v verigi dobaviteljev, pri katerem je najpomembnejši „pripomoček” varnostni list.

Naše izkušnje kažejo, da varnostni listi, ki so pripravljeni s programsko opremo, v mnogih primerih ne izpolnjujejo zgoraj omenjenih osnovnih zahtev (glej: naša študija z naslovom Prednosti in slabosti programske opreme pri pripravi varnostnih listov).

 

Pomembno

 

Pozor! Zmes mora biti ponovno razvrščena v skladu z uredbo CPL do 1. junija 2015, posodobljene morajo biti tudi oznake.

Varnostne liste tudi prevajamo, če izvirni varnostni list ni bil pripravljen skladno z uredbo CPL. Prevedeni dokument  bo v vsakem primeru skladen z novimi predpisi.

O naših storitvah, ki zadevajo sestavo/prevajanje varnostnih listov, lahko dobite dodatne informacije s klikom na ime storitve na zgornjem seznamu.

Več informacij lahko dobite s klikom na ime storitve, ki  se nahaja na spletni strani.

V primeru kakršnihkoli vprašanj v zvezi z našimi storitvami, prosimo, da stopite v stik z našo službo za pomoč strankam.

 

Smernice za upravljanje podatkov

 

S podatki/informacijami, ki jih predložijo naše stranke, ravnamo zaupno.

Naša družba  nobenih podatkov/varnostnih listov, ki jih predložijo naše stranke, ne posreduje tretjim osebam.

 MSDS Europe Google+
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr