Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Nepřetržitá služba hotline pro přepravu nebezpečného zboží

 

 

Nepřetržitá služba hotline vyžadovaná předpisy IATA DGR

      

 

Doporučujeme naše služby pro nebezpečné náklady přepravované jak po moři (IMDG CODE), tak po silnici (ADR).

 

Naše služby jsou dostupné nepřetržitě 0-24 hodin, 365 dní v roce.

Naše nepřetržitá služba hotline poskytuje odborné informace (v angličtině) v souladu s předpisy o letecké přepravě nebezpečného zboží (IATA-DGR).

 

Naše služby:

 

 • Správa a zpracování dokumentace provázející zásilky nebezpečného zboží - rychlá a profesionální asistence.
 • Naši pracovníci, kteří mají řádné teoretické i praktické zkušenosti v oblasti chemické bezpečnosti a zásilek nebezpečného zboží, poskytují v angličtině informace týkající se dopravy nebezpečného zboží.
 • V rámci naší služby hotline poskytujeme okamžité informace a odbornou pomoc ohledně složení přepravovaného zboží, jeho nebezpečnosti, vhodných osobních ochranných pomůckách a v případě úniků podáváme informace o shromažďování a likvidaci zboží.
 • Na žádost poskytujeme pro naše klienty individuální telefonní číslo.
 • Zaznamenáváme a archivujeme všechny příchozí hovory.
 • Do 24 hodin poskytneme našim klientům písemnou zprávu o příchozích hovorech.
 • Jednou měsíčně vyhotovíme zprávu o zásilkách, k nimž jsme poskytovali služby v rámci hotline, o obsahu hovorů a o informacích poskytnutých našimi odborníky.

 

Informace potřebné k poskytování služby

 

 • Bezpečnostní listy o přepravovaných látkách nebo směsích nebo vyplněné dotazníky sestavené našimi odborníky.

 

Naše nepřetržité služby hotline jsou k dispozici podle následujících schémat:

 

Paušální poplatek s nepřetržitou dostupností

Nákladově úsporné řešení při nejméně 5 leteckých zásilkách za měsíc.

 

Objednávky ad hoc

Služby jsou k dispozici mezi odesláním a dodáním určité zásilky ve formě objednávky ad hoc.

 

V rámci našich služeb hotline zaručujeme:

 

 • odbornost, kvalifikaci a zkušenosti našich odborníků, společně s jejich plynnou angličtinou;
 • okamžité informace týkající se problémů vzniklých během přepravy nebezpečného zboží;
 • rychlé a odborné řešení problémů vzniklých během přepravy;
 • správnost informací poskytovaných našimi odborníky a 98% dostupnost služeb.

 

Vyžádejte si od našich odborníků další informace ohledně služeb hotline podle předpisu IATA DGR.

 
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References