Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Całodobowa gorąca linia dla transportów towarów niebezpiecznych

 

 

Całodobowa gorąca linia zgodnie z wymogami IATA DGR

            

 

Polecamy nasze usługi zarówno dla morskich (IMDG CODE), jak i drogowych (ADR) transportów towarów niebezpiecznych.

 

Nasza usługa dostępna jest całodobowo przez cały rok.

Nasza całodobowa gorąca linia zapewnia dostęp do wiedzy ekspertów (w języku angielskim) zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozów lotniczych towarów niebezpiecznych (IATA-DGR).

 

Nasze usługi:

 

 • Zarządzanie i przetwarzanie dokumentacji towarzyszącej transportowi towarów niebezpiecznych – dla zapewnienia szybkiej i profesjonalnej pomocy.
 • Nasi współpracownicy, posiadający odpowiednią wiedzę teoretyczną i doświadczenie praktyczne w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego i przewozów towarów niebezpiecznych, udzielają informacji dotyczących transportu towarów niebezpiecznych w języku angielskim.
 • Nasza gorąca linia zapewnia natychmiastowy dostęp do informacji i pomocy ekspertów dotyczącej składu chemicznego transportowanych towarów, związanych z nimi zagrożeń, odpowiednich środków ochrony osobistej oraz, w razie wycieków, do informacji w jaki sposób zebrać i zutylizować materiał.
 • Na życzenie zapewniamy naszym Klientom indywidualne numery telefonu.
 • Nagrywamy i archiwizujemy wszystkie rozmowy przychodzące.
 • W ciągu 24 godzin dostarczamy naszym Klientom pisemne sprawozdania dotyczące rozmów przychodzących.
 • Raport miesięczny sporządzany jest dla przewozów, dla których świadczyliśmy usługę gorącej linii, i dotyczy treści rozmów oraz informacji udzielonych przez naszego eksperta.

 

Informacje wymagane do uzyskania dostępu do usługi

 

 • Karty charakterystyki przewożonych substancji lub mieszanin lub wypełnienie formularzy, sporządzonych przez naszych ekspertów

 

Nasza całodobowa gorąca linia jest dostępna w następujących wariantach:

 

Stała dostępność za opłatą ryczałtową

Rozwiązanie opłacalne przy co najmniej 5 transportach lotniczych w miesiącu.

 

Zamówienia ad hoc

Usługa jest dostępna pomiędzy odprawieniem i przybyciem konkretnego transportu w formie zamówienia ad hoc.

 

Nasza gorąca linia gwarantuje:

 

 • wiedzę specjalistyczną, kwalifikacje i doświadczenie naszych ekspertów płynnie posługujących się językiem angielskim
 • natychmiastowy dostęp do informacji dotyczących problemów związanych z przewozem towarów niebezpiecznych
 • szybkie i profesjonalne rozwiązania problemów, powstających podczas transportu
 • prawidłowość informacji udzielanych przez naszych ekspertów i 98% dostępność usługi

 

Zapytaj naszych ekspertów o dodatkowe informacje dotyczące gorącej linii IATA DGR

 MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References