Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

24 hodinový telefonický hotline pri preprave nebezpečného tovaru

 

 

24 hodinová telefonická pohotovostná služba pre dodržiavanie predpisov IATA DGR.

            

 

Naše služby ponúkame pre zabezpečenie námornej (IMDG CODE) aj cestnej (ADR) prepravy nebezpečného tovaru.

 

Naše služby sú dostupné priebežne non-stop (0-24 hodín) 365 dní ročne.

V rámci 24 hodinovej telefonickej zákazníckej služby poskytujeme odborné informácie (v anglickom jazyku) v súlade s predpismi týkajúcimi sa leteckej prepravy nebezpečného tovaru (IATA-DGR).

 

Poskytujeme nasledovné služby:

 

 • Riadenie a spracovanie sprievodnej dokumentácie nebezpečného tovaru v záujme poskytovania rýchlej a profesionálnej pomoci
 • Naši vyškolení odborníci s teoretickými a praktickými skúsenosťami v oblasti prepravy nebezpečného tovaru zabezpečujú odborné poradenstvo v anglickom jazyku v súvislosti s prepravou nebezpečného tovaru
 • V rámci našej služby hotline poskytujeme okamžité poradenstvo resp. odbornú pomoc ohľadne zloženia prepravovaných tovarov, o ich nebezpečnosti, o vhodnej osobnej ochrane, resp. o inštrukciách ohľadne pozbierania a zneškodnenia v prípade uniknutia tovaru
 • V prípade potreby zabezpečujeme našim Zákazníkom osobitné, exkluzívne telefónne číslo
 • Volania prichádzajúce na náš hotline nahrávame a archivujeme
 • O prichádzajúcich volaniach do 24 hodín zasielame Zákazníkom písomné oznámenie
 • Vyhotovujeme mesačné výkazy o prepravách realizovaných cez telefonickú pohotovostnú službu, o obsahu volaní ako aj o informáciách poskytovaných našimi odborníkmi

 

Informácie potrebné k poskytovanie služby

 

 • Karty bezpečnostných údajov prepravovaných látok alebo zmesí alebo vyplnenie dotazníka vypracovaného našimi odborníkmi

 

0-24 hodinová služba hotline je dostupná v nasledovných konštrukciách

 

Priebežná dostupnosť za paušálny poplatok

Je to nákladovo efektívne riešenie v prípade leteckej prepravy minimálne 5 krát mesačne.

 

Ad hoc poverenia

Služba poskytovaná v rámci ad hoc poverenia platného pre obdobie medzi odoslaním a doručením zásielky.

 

Pri poskytovaní služby hotline ručíme za:

 

 • Odbornú pripravenosť, kvalifikovanosť, skúsenosti a profesionálnu znalosť angličtiny našich odborníkov
 • Okamžité poskytovanie informácií v súvislosti s konkrétnym problémom vyskytujúcim sa počas prepravy nebezpečného tovaru
 • Rýchle a profesionálne riešenie problému vyskytujúcej sa počas prepravy
 • Správnosť informácií poskytovaných našimi odborníkmi a 98% dostupnosť našich služieb.

 

Vyžiadanie bližších informácií o službe hotline IATA DGR od nášho odborníka
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References