Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

 

REACH

 

Uredba Europske unije o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) služi zaštiti ljudskog zdravlja i okoliša.

Njen cilj je stvoriti sustav za registraciju tvari, koji omogućava praćenje i identifikaciju kemikalija, u proizvodima i pripravcima.

Cilj registracije je davanje najdetaljnijih informacija o proizvodima u bilo kom stadiju njihovog života.

Zbog toga REACH ne utječe samo na proizvođače kemikalija, nego i na proizvođače, distributere, trgovce na veliko i uvoznike kemikalija na tržišta Europske unije.

 

Uredba REACH definira različite obveze za različite članove opskrbnog lanca (proizvođači, uvoznici, daljnji korisnici), ali se ove obaveze djelomično preklapaju. Cijelu situaciju još složenijom čini činjenica da se rokovi mogu razlikovati.

 

Glavni dijelovi Uredbe REACH:

 

Registracija:

Nakon što Uredba stupi na snagu, svi proizvođači ili uvoznici koji uvoze/proizvode* kemijske tvari u količinama većim od 1t moraju izvršiti prijavu kod Europske agencije za kemijske proizvode.

* To također vrijedi za tvari koje se proizvode/uvoze kao komponenta smjese i u određenim slučajevima primjenjuju se na tvari u člancima.

 

Ocjenjivanje:

Agencija provjerava prijavnu dokumentaciju radi ocjenjivanja prijedloga koje je prijavitelj dostavio za ispitivanje ili radi provjere jesu li dokumenti za prijavu u skladu s propisima.  Naknadno, Agencija koordinira ocjenu tvari visokog rizika koju provode zemlje članice.

 

Autorizacija:

Autorizacija je nužna za posebno zabrinjavajuće tvari (SHVC) navedene u Dodatku XIV.

Tvrtke koje podnose zahtjev za autorizaciju moraju provjeriti da su opasnosti koji nastaju uslijed uporabe takvih tvari pod njihovom kontrolom i da društvene prednosti korištenja takvih tvari premašuju opasnosti njihove uporabe. Prijavitelji moraju uzeti u obzir mogućnosti zamjene tih tvari sigurnijim alternativnim tvarima ili tehnologijama, a u nekim slučajevima moraju pripremiti i plan zamjene.

 

Ograničenja:

Europska unija može nametnuti ograničenja ili zabrane proizvodnje/distribucije/korištenja pojedinih tvari ili skupina tvari ako se može odrediti da iste predstavljaju neprihvatljivi rizik za ljudsko zdravlje ili okoliš.

Popis tvari pod ograničenjem može se pronaći u Dodatku XVII Uredbe REACH.


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References