Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

 

CLP Informácie 

 

CLP je nová európska právna norma o klasifikácii, označovaní a balení chemických látok.

Táto právna úprava zavedie na území Európskej únie nový systém klasifikácie a označovania chemických látok, ktorý sa zakladá na globálnom harmonizovanom systéme OSN (OSN GHS).

Nariadenie CLP popisuje nebezpečenstvá chemických látok a zmesí, respektíve o informovaní okolia o tomto nebezpečenstve.

Úlohou priemyslu je, aby pred zavedením látok a zmesí na trh určil ich nebezpečenstvá, a podľa identifikovaných nebezpečenstiev kategorizoval ich.

Pokiaľ látka alebo zmes je nebezpečný, treba ho označiť, aby pracovníci a spotrebitelia mohli ešte pre použitím látky alebo zmesi spoznať ich možné nebezpečenstvá a vplyv na okolité prostredie.

 

Nariadenie je v členských štátoch všeobecne záväzný právny predpis. V dotyčnom odvetví sa má priamo uplatňovať.

 

Zmeny v karte bezpečnostných údajov od 1. júna 2015

 

CLP služby:

 

Aktualizácia kariet bezpečnostných údajov podľa predpisov CLP

Vyhotovenie návrhu na označenie podľa predpisov CLP

 

Bezplatná konzultácia CLP

 

Použite, prosím, formulár „Opýtajte sa nášho odborníka“ alebo nás kontaktujte priamo prostredníctvom našej služby starostlivosti o zákazníkov.

 MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References