Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

 

CLP Informacje

 

CLP jest nowym prawodawstwem o etykietkowaniu i klasyfikacji środków i preparatów chemicznych.

Przepis ten wprowadza nowy system etykietkowania i klasyfikacji środków chemicznych na terytorium UE, na podstawie uniwersalnego, zharmonizowanego systemu (ONZ GHS).

Rozporządzenie CLP przedstawia informacje o zagrożeniach dotyczących środków i preparatów chemicznych.

Zadaniem przemysłu jest, aby przed wprowadzeniem na rynek chemikaliów i preparatów chemicznych, określił ich stopień zagrożenia i sklasyfikował je według zidentyfikowanych zagrożeń.

Jeżeli środek lub preparat chemiczny jest niebezpieczny, trzeba zaopatrzyć go w etykietkę, aby pracujący i użytkownicy przed zastosowaniem chemikaliów lub roztworu mogli się zapoznać z ich ewentualnymi zagrożeniami, skutkami.

Rozporządzenie obowiązuje we wszystkich krajach członkowskich UE. W danej gałęzi przemysłu ma bezpośrednie zastosowanie.

 

Zmiany w kartach charakterystyki po 1 czerwca 2015 r.

 

CLP usługi:

 

Aktualizacja kart charakterystyki zgodnie z przepisami CLP

Przygotowanie projektu etykietek według przepisów CLP

 

Bezpłatne wsparcie w zakresie CLP

 

Skorzystaj z formularza „Zapytaj naszego eksperta” lub skontaktuj się z nami bezpośrednio za pomocą naszego Centrum Obsługi Klienta.

 

 MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References