Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

 

CLP  Informace

 

CLP je novým evropským nařízením o třídění, označování a balení chemických látek a směsí.

Nařízení zavádí nový systém pro klasifikaci a označování chemických látek na území EU, které se zakládá na všeobecném harmonizovaném systému ES (ES GHS)

Nařízení CLP pojednává o nebezpečnosti chemických látek a směsí a jak o ní ostatní informovat

Úkolem průmyslu je, aby před uvedením na trh stanovili nebezpečí látek a směsí dříve a klasifikovali je v souladu s rozpoznanými druhy nebezpečí.

Jestliže je látka nebo směs nebezpečná, musí být označena tak, aby zaměstnanci a spotřebitelé před použitím znali jejich účinky.

Nařízení jsou závazné v členských státech. V daných průmyslových odvětvích musejí být přímo  používány. 

 

Změny v bezpečnostních listech po 1. červnu 2015

 

CLP služby:

 

Aktualizace bezpečnostních listů podle předpisů CLP

Zhotovení plánu označení podle předpisů CLP

 

Bezplatná konzultace CLP

 

Použijte prosím formulář „Zeptejte se našeho odborníka“ nebo nás kontaktujte přímo prostřednictvím naší služby péče o zákazníky.

 
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References