Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Stiahnutie karty bezpečnostných údajov

 

Karta bezpečnostných údajov je dôležitým komunikačným prostriedkom v dodávateľskej reťazci, ktorá pomáha užívateľom chemických látok a zmesí v tom, aby na základe dostupných informácií používali chemické produkty bezpečne.

Vytvorením systému MSDocS 2.0 naša spoločnosť vytvorila taký inovatívny prostriedok, ktorý prináša efektívne a rýchle riešenie medzi inými aj na postúpenie kariet bezpečnostných údajov.

 

Stiahnutie karty bezpečnostných údajov cez systém MSDocS 2.0


 

1. krok: Zadanie údajov žiadateľa o KBÚ

Vyplňte pole vyznačené zelenou farbou.

Dôležité!

Informácie zadané pri podaní žiadosti (osobné údaje) budú registrované v individuálnom súbore MSDocS 2.0 danej spoločnosti, pracovníci ToxInfo Kft. tieto údaje neobhliadnu a žiadnym spôsobom nepoužívajú alebo nesprístupňujú tretím osobám.

 

2. krok: Výber výrobcu, distribútora

V rolovacom menu označenom červeným šípkom nájdete firmy používajúce systém MSDocS.

Vyberte prosím výlučne firmu, ktorá je skutočným výrobcom alebo distribútorom daného produktu!

Poznámka:

Pokiaľ vyhľadávanú firmu v zozname nenájdete, skúste zaobstarať KBÚ iným spôsobom.

 

3. krok: Identifikácia produktu

V červenom poli konkrétne vymenujte produkty, ktorých KBÚ chcete vyžiadať.

 

4. krok: Stiahnutie karty bezpečnostných údajov

Pokiaľ náš Klient považuje žiadosť za opodstatnenú, registruje kontaktné údaje vo svojom systéme a pošle pre žiadateľa e-mailové oznámenie generované systémom MSDocS 2.0 o zdielaní ním požiadaných KBÚ.

Dôležité!

Vyplnenie formulára ešte neznamená automatický prístup ku KBÚ!

Je v kompetencii nášho Klienta používajúceho systém MSDocS 2.0 zvážiť opodstatnenosť žiadosti o KBÚ!

 

Vstup do sekcie žiadosti o KBÚ


Kliknutím na dole uvedený odkaz sa môžete dostať do hore prezentovanej sekcie, kde môžete požiať o KBÚ:

Odkaz

 

Stiahnutie KBÚ pomocou QR-kódu nachádzajúcej sa na vytlačenej KBÚ

 

Vďaka našej inovácie tlačená verzia KBÚ obsahuje QR-kód, tým pádom žiadateľ KBÚ prečítaním QR-kódu má možnosť stiahnuť dokument v elektronickej podobe cez systém MSDocS 2.0.


Ďalšie informácie: 

Použitie QR-kódu na kartách bezpečnostných údajov

 

 

Vstup a registrácia na stránke MSDocS 2.0

Online Chemical Manegement and Audit System

 MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References