Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Stažení bezpečnostního listu

 

Bezpečnostní list je důležitým komunikačním nástrojem v rámci dodavatelského řetězce, který umožňuje uživatelům chemických látek / směsí používat chemické výrobky bezpečným způsobem poskytnutím příslušných informací.

Vytvořením MSDocS 2.0 systému vytvořila naše společnost nový inovativní nástroj, který poskytuje efektivní a rychlé řešení mimo jiné pro vydávání bezpečnostního listu.

 

Stažení bezpečnostního listu pomocí systému MSDocS 2.0


1. krok:Poskytnutí údajů žadatele bezpečnostního listu

Vyplňte pole ohraničené zelenou barvou

Pozor!

Informace poskytnuté v žádosti (osobní údaje) jsou zaznamenány do osobního MSDocS 2.0 účtu daného podniku, pracovníci Toxlnfo Kft. nemají právo na jejich nahlížení, a údaje nebudou použity v jakékoliv formě či zpřístupněny třetí osobě.

 

2. krok: Volba výrobce a distributora

Společnosti využívající MSDocS systém můžete nalézt v rozbalovací nabídce označené červenou šipkou.

Vyberte si jen tu společnost, která je skutečným výrobcem nebo distributorem daného produktu.

Poznámka:

Pokud nenajdete danou společnost v seznamu, měli byste se pokusit získat bezpečnostní list jinak.

 

3. krok: Identifikace produktu

Zadejte přesný název výrobku, pro nějž potřebujete bezpečnostní list, v oblasti zvýrazněné červeně.

 

4. krok: Stažení bezpečnostního listu

Pokud náš zákazník stvrdí váš požadavek, budou vaše kontaktní údaje zaznamenány na daném účtu a bude zaslána emailová zpráva do systém MSDocS 2.0 o sdílení požadovaného bezpečnostního listu.

Pozor!

Vyplňování ve formuláři neznamená automatický přístup k bezpečnostnímu listu.

Je právem uživatele MSDocS 2.0 vyhodnotit váš požadavek.

 

Vstup na požadovanou stránku bezpečnostního listu


Kliknutím na níže uvedený odkaz se dostanete na výše uvedenou žádost pro bezpečnostní list.

Link

 

Stažení bezpečnostního listu pomocí QE kódu vytištěného na bezpečnostním listu

 

Díky našemu novému vylepšení obsahuje tištěný bezpečnostní list QR kód. Naskenováním QR kódu může příjemce bezpečnostního listu prostřednictvím systému MSDocS 2.0 stáhnout dokument v digitální formě.


Další informace:

Využití QR kódu na bezpečnostních listech

 

 

Vstup, registrace na MSDocS 2.0 stránce:

Online Chemical Manegement and Audit System

 MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References