Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

 

SDS / FDS Informaţii

 

Fişa cu date de securitate

este un document care face referire la identificarea, pericolele, manipularea, depozitarea, transportul, eliminarea deşeurilor şi munca în condiţii de siguranţă pentru o anumită substanţă chimică/ un anumit amestec.  


Cerinţele privind formatul şi conţinutul fişei cu date de siguranţă sunt disponibile în anexa II din Regulamentul 1907/2006/CE, în conformitate cu articolul 31 din Regulament.

În cazul amestecurilor, această anexă va fi modificată prin Regulamentul CLP (1272/2008/CE) din data de 1 iunie 2015; prin urmare, fişele cu date de securitate trebuie modificate, în paralel cu etichetarea şi ambalarea substanţelor.

 

Întocmirea unei fişe cu date de securitate pentru produsele chimice periculoase care sunt vândute publicului larg nu este necesară în cazul în care utilizatorilor li se oferă informaţii suficiente şi relevante pentru a lua măsurile de precauţie necesare, excepţie făcând cazul în care utilizatorul din aval sau distribuitorul solicită acest lucru.


Cu materialele de fond publicate pe site-ul nostru dorim să facilităm o mai bună înţelegere a reglementărilor privind fişele cu date de securitate şi publicăm astfel de indicaţii utile, care pot fi de ajutor în timpul elaborării sau traducerii fişelor cu date de securitate.MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References