Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

 

SDS informace

 

Bezpečnostní list

je dokument týkající se identifikace, nebezpečnosti, manipulace, uskladnění, přepravy, likvidace odpadu a bezpečných pracovních podmínek příslušné chemické látky/směsi.


Požadavky na formát a obsah bezpečnostního listu jsou k dispozici v příloze II předpisu 1907/2006/ES v souladu s článkem 31 tohoto předpisu.

V případě směsí bude tato příloha upravena předpisem CLP (1272/2008/ES) od 1. června 2015, bezpečnostní listy proto musí být upraveny spolu se značením a balením látek.


Není nutné připravovat bezpečnostní list

pro nebezpečné chemické výrobky, které se prodávají široké veřejnosti, pokud jsou uživatelům poskytnuty dostatečné a odpovídající informace pro účely provedení nezbytných preventivních opatření, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje následný uživatel nebo distributor.


Pomocí základních materiálů zveřejněných na našich internetových stránkách bychom chtěli pomoci lepšímu porozumění předpisům v oblasti bezpečnostních listů, proto zveřejňujeme takové užitečné rady, které mohou pomoci při sestavování nebo překladu bezpečnostních listů.

 
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References