Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

 

REACH servicii


Regulamentul REACH defineşte diferitele obligaţii ale diferitor membri din cadrul lanţului de aprovizionare (producători, importatori, utilizatori din aval), dar parţial aceste obligaţii se suprapun. Faptul că termenele limită pot fi diferite, complică şi mai mult întreaga situaţie.

 

Etapele principale ale regulamentului REACH:

 

Înregistrarea:

După intrarea în vigoare a regulamentului, toţi producătorii sau importatorii, care importă/ produc* substanţe chimice într-o cantitate care depăşeşte 1 t, trebuie să se înregistreze la Agenţia Europeană pentru Produse Chimice. 

* Acest lucru este valabil pentru acele substanţe care sunt produse/ importate sub formă de componentă a unui amestec, iar în anumite cazuri, se aplică şi substanţelor din articole.

 

Evaluarea:

Agenţia verifică documentaţia de înregistrare pentru a evalua propunerile de testare transmise de solicitantul înregistrării sau pentru a verifica dacă documentaţia de înregistrare este conform reglementărilor. În plus, Agenţia coordonează evaluările efectuate de către statele membre pentru substanţele care prezintă motive de îngrijorare.

 

Autorizarea:

Autorizarea este necesară pentru substanţele care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SHVC), care sunt enumerate în anexa XIV. 

Firmele, care solicită o cerere de autorizare, trebuie să verifice dacă au sub control riscurile care decurg ca urmare a utilizării unor astfel de substanţe, precum şi dacă beneficiile sociale ale utilizării unor astfel de substanţe depăşesc riscurile asociate substanţelor. Aplicanţii trebuie să ia în considerare posibilitatea înlocuirii acestor substanţe cu alternative sau tehnologii mai sigure şi, în anumite cazuri, aceştia trebuie să pregătească un plan de înlocuire.

 

Restricţii:

Uniunea Europeană poate impune restricţii sau interdicţii cu privire la producerea/ distribuirea/ folosirea anumitor substanţe sau grup de substanţe, în cazul în care se determină că acestea prezintă riscuri inacceptabile pentru sănătatea umană sau pentru mediu.

Lista cu substanţele supuse restricţiilor poate fi găsită în anexa XIV a Regulamentului REACH.

 

 

 

 

 

 MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References