MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
 

 

Politica noastră de calitate


Firma noastră se angajează să ofere clienţilor noştri servicii personalizate adaptate celor mai exigente cerinţe de calitate ale clienţilor.

Politica noastră de calitate are la bază încrederea acordată experienţei experţilor noştri, cursurile de instruire permanente şi experienţa profesională.

Firma noastră nu utilizează software care elaborează fişe tehnice de securitate, motiv pentru care noi nu facem erorile tipice apărute ca urmare a utilizării unor astfel de software-uri.

 

Garanţie


Ne asumăm întreaga responsabilitate pentru fişele cu date de securitate elaborate de către firma noastră. În caz de reclamaţii din partea clienţilor noştri sau din partea autorităţilor, cazul este cercetat în termen de 24 de ore, iar clientul nostru este informat în scris. În caz de elaborare defectuoasă, corectura se face de comun acord cu clientul nostru în termenul stabilit.

 

Ghiduri de gestionare a datelor:


Datele/ informaţiile transmise de clienţii noştri sunt tratate ca fiind confidenţiale.

Firma noastră nu pune la dispoziţia terţilor nicio informaţie/ fişă cu date de securitate transmisă de clientul nostru.

  

Servicii FDS (SDS)


Elaborarea, întocmirea fişelor tehnice de securitate

Pentru producătorii de substanţe, amestecuri chimice sau dacă din alte motive nu există fişă tehnică de securitate.

Pe bază de compoziţie, date şi informaţii fizice, chimice, toxicologice şi ecotoxicologice determinăm clasa de periculozitate a produsului, elaborăm întreaga fişă tehnică de securitate.

 

Elaborăm fişă tehnică de securitate pentru următoarele domenii, ţări

 

Regatul Unit al MariiBritanii, Republica Cehă, Finlanda, Franţa, Olanda, Croaţia, China, Polonia, Ungaria,

Norvegia, Italia, Germania/Austria, Rusia, Portugalia, România, Spania, Suedia, Serbia, Slovacia, Turcia, 

Slovenia, Ucraina

  

Traducerea fişelor tehnice de securitate cu lectorare profesională

Realizăm traducerea fişelor tehnice de securitate pentru produsele întreprinderilor multinaţionale în limba pieţei ţintă, ţinând cont de caracteristicile locale.

Experţii noştri elaborează fişa tehnică de securitate în conformitate cu actele normative ale ţării respective.

 

Lectorare profesională

"Traducerea" fişei tehnice dintr-o limbă străină nu este suficientă în sine. Informaţii detaliate despre metoda noastră de lucru puteţi citi în articolul nostru intitulat Etapele de lucru ale elaborării, traducerii fişei tehnice de securitate.

 

Lectorarea profesională a fişelor tehnice de securitate

O fişă tehnică de securitate elaborată cu atenţie profesională necorespunzătoare nu poate asigura informarea adecvată a celor care lucrează cu produsul respectiv.

Ordonanţa REACH prevede obligaţia de informare în cadrul lanţului de furnizare, iar fişa tehnică de securitate este cel mai important "instrument" pentru aceasta.

Experienţele noastre arată că fişele tehnice de securitate elaborate cu software nu pot îndeplini în multe cazuri cerinţele fundamentale de mai sus (vezi: studiul nostru Avantajele şi dezavantajele produselor software care elaborează fişe tehnice de securitate).

 

Titluri

 

Atenţie! Conform Regulamentului CLP până la data de 1 iunie 2015, amestecurile trebuie reclasificate, iar etichetele trebuie actualizate.

De asemenea, putem traduce fişele cu date de securitate în cazul în care fişa cu date de securitate sursă nu a fost întocmită conform Regulamentului CLP. Indiferent de situaţie, documentul tradus va fi conform noilor reglementări.

Pentru informaţii suplimentare cu privire la serviciile noastre de elaborare/ traducere a fişelor cu date de securitate faceţi clic pe numele serviciului în lista de mai sus.

Mai multe informaţii puteţi obţine făcând clic pe numele serviciului ce poate fi găsit pe site.

Dacă aveţi întrebări referitoare la serviciile noastre, vă rugăm să contactaţi serviciul nostru de Asistenţă Clienţi. 
MSDS Europe Google+
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr