Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

 

Usługi w zakresie REACH

 

Rozporządzenie WE 1907/2006 (REACH) o rejestracji, ocenie i udzielaniu zezwoleń i stosowanych ograniczeń środków chemicznych chroniące środowisko i zdrowie ludzkie.

Ma zamiar stworzyć taki system rejestracyjny środków chemicznych, który pozwala na monitorowanie oraz identyfikowanie tych środków, jeżeli pojawią się w towarach czy w preparatach.

Celem rejestracji jest to, aby zapewniła jak najbardziej szczegółowe informacje dotyczących chemikaliów w dowolnym punkcie cyklu życia produktów

Biorąc pod uwagę wszystkie fakty, REACH dotyczy nie tylko producentów środków chemicznych, ale także producentów, dystrybutorów, dealerów, importerów produktów gotowych istniejących na rynku UE.

Rozporządzenie REACH określa różne obowiązki dla różnych ogniw łańcucha dostaw (producentów, importerów, dalszych użytkowników), obowiązki te jednak częściowo zachodzą na siebie. Fakt, że terminy mogą być różne czyni całą sytuację jeszcze bardziej złożoną.

 

Główne części rozporządzenia REACH


Rejestracja

Po wejściu w życie rozporządzenia, każdy producent lub importer produkujący/importujący* substancje chemiczne w ilości powyżej 1 tony musi przeprowadzić rejestrację w Europejskiej Agencji Chemikaliów.

*Odnosi się to także do tych substancji, które są produkowane/importowane jako składnik mieszaniny, a w niektórych przypadkach dotyczy substancji w wyrobach.

 

Ocena

Agencja kontroluje dokumentację rejestracyjną, by ocenić założenia badań przedstawione przez rejestrującego lub w celu sprawdzenia, czy dokument rejestracyjny jest zgodny z przepisami. Ponadto, Agencja koordynuje ocenę substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie przeprowadzaną przez państwa członkowskie.

 

Dopuszczenie

W przypadku substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SHVC), które zostały wymienione w Załączniku XIV, konieczne jest ich dopuszczenie do obrotu.

Firmy, które składają wniosek o dopuszczenie do obrotu, muszą sprawdzić, czy zagrożenia wynikające ze stosowania tych substancji są przez nich kontrolowane oraz czy korzyści społeczne ze stosowania tych substancji przekraczają zagrożenia stwarzane przez te substancje. Wnioskodawcy powinni wziąć pod uwagę możliwość zastąpienia tych substancji bezpieczniejszymi alternatywnymi substancjami lub technologiami i w wybranych przypadkach muszą opracować plan takiego zastąpienia.

 

Ograniczenie

Unia Europejska może nakładać ograniczenia lub zakazy dotyczące produkcji/dystrybucji/stosowania niektórych substancji lub grupy substancji, jeśli można określić, że stwarzają one niedopuszczalne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska.

Listę substancji objętych takimi ograniczeniami można znaleźć w Załączniku XIV rozporządzenia REACH.

 MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References