Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Pobrać kartę charakterystyki

 

Karta charakterystyki stanowi ważne narzędzie komunikacji w łańcuchu dostaw, które pomaga użytkownikom substancji i mieszanin chemicznych bezpiecznie wykorzystywać produkty chemiczne poprzez udostępnienie odpowiednich informacji.

Opracowując system MSDocS 2.0 nasza firma stworzyła nowe innowacyjne narzędzie, które  zapewnia skuteczne i szybkie rozwiązanie dla m.in. dystrybucji kart charakterystyki.

 

Pobrać kartę charakterystyki za pośrednictwem systemu MSDocS 2.0


 

Krok 1: Udostępnienie danych dotyczących wnioskującego o kartę charakterystyki

Wypełnić pola wydzielone na zielono w sposób dorozumiany.

Ważne!

Informacje podane podczas składania zapytania (dane osobiste) są zapisywane na odrębnym koncie w systemie MSDocS 2.0 danej firmy, personel ToxInfo Kft. nie ma prawa przeglądania ich, a dane te nie będą wykorzystywane w żadnej formie i nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

Krok 2: Wybór producenta, dystrybutora

Firmy korzystające z systemu MSDocS można znaleźć w rozwijanym menu oznaczonym czerwoną strzałką.

Proszę wybrać tylko firmę, która jest rzeczywistym producentem lub dystrybutorem danego produktu.

Uwaga:

W przypadku, gdy nie można znaleźć danej firmy na liście, należy spróbować uzyskać dostęp do karty charakterystyki w inny sposób.

 

Krok 3: Identyfikacja produktu

Proszę wprowadzić dokładną nazwę produktu, którego karta charakterystyki jest wyszukiwana, w polu wydzielonym na czerwono.

 

Krok 4: Pobrać kartę charakterystyki

Jeżeli nasz klient uzna Państwa zapytanie za ważne, Państwa dane kontaktowe zostaną zapisane na koncie i z systemu MSDocS 2.0 zostanie przesłana wiadomość e-mail dotycząca udostępnienia wnioskowanych kart charakterystyki.

Ważne!

Wypełnienie formularza nie oznacza uzyskania automatycznego dostępu do karty charakterystyki.

Użytkownik systemu MSDocS 2.0 ma prawo do oceny Państwa zapytania.

 

Wejście na stronę wnioskowania o udostępnienie karty charakterystyki


Klikając poniższy link, możecie Państwo przejść na wspomnianą powyżej stronę wnioskowania o udostępnienie karty charakterystyki.

Link

 

Pobierz kartę charakterystyki z pomocą kodu QR nadrukowanego na karcie

 

Dzięki naszemu nowemu rozwiązaniu drukowane karty charakterystyki zawierają kod QR. Skanując kod QR odbiorca karty charakterystyki może pobrać dokument w wersji cyfrowej za pośrednictwem systemu MSDocS 2.0.

 

Dodatkowe informacje: 

Wykorzystaj kod QR karty charakterystyki

 

 

Wejście, rejestracja na stronie MSDocS 2.0:

Online Chemical Manegement and Audit System

 

 

 MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References