MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
 

 

Nasza polityka jakości

 

Celem naszej firmy jest świadczenie naszym Klientom usług zgodnych z najwyższymi standardami jakości i dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Podstawą naszej polityki jakości jest przekonanie o wiedzy i umiejętnościach fachowych naszych ekspertów, ciągłe podnoszenie kwalifikacji i doświadczenie zawodowe.

Nasza firma nie korzysta z tak zwanego oprogramowania do opracowywania kart charakterystyki, i właśnie dlatego nie popełniamy typowych błędów wynikających z korzystania z takiego oprogramowania.

 

Gwarancja

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za karty charakterystyki opracowane przez naszą firmę. W przypadku jakichkolwiek skarg ze strony naszych Klientów lub władz, dogłębnie badamy dany przypadek w ciągu 24 godzin i przekazujemy Klientowi pisemną informację. W przypadku błędu po naszej stronie, korygujemy go w sposób uzgodniony z naszym Klientem w uzgodnionym terminie.

 

Usługi związane z kartami charakterystyki (SDS)

 

Przygotowanie i skompletowanie kart charakterystyki


Dla producentów wytwarzających materiały, mieszanki chemiczne, lub jeżeli z innych przyczyn karta charakterystyki nie jest dostępna

Na podstawie składników, danych fizycznych, chemicznych, toksykologicznych i ekotoksykologicznych określimy klasę zagrożenia produktu, przygotujemy kompletną kartę charakterystyki

 

Podejmujemy się przygowania karty charakterystyki dla poniższych krajów


Wielka Brytania        

Czechy        

Finlandia         

Francja     

Holandia 

Chorwacja

Chiny

Polska

Węgry

Niemcy/Austria

Norwegia

Włochy

Rosja

Portugalia

Rumunia

Hiszpania

Szwecja

Serbia

Słowacja

Słowenia

Turcja

Ukraina

     

  

Tłumaczenie kart charakterystyki z profesjonalną korektą


Podejmujemy się tłumaczenia kart charakterystyki dla międzynarodowych korporacji na język docelowy danego kraju, biorąc pod uwagę specyfikę lokalną.

Nasi fachowcy przygotują karty charakterystyki zgodnie z przepisami danego kraju.

 

Korekta profesjonalna


Przetłumaczenie karty charakterystyki nie jest wystarczające. O naszej metodzie pracy można dowiedzieć się więcej w artykule p.t. Proces przygotowania karty charakterystyki. 

 

Korekta profesjonalna kart charakterystyki


Karta charakterystyki przygotowana z nieodpowiednią starannością profesjonalną nie zapewnia wystarczających informacji posługującym się danym produktem.

Rozporządzenie REACH nakłada obowiązek informowania wewnątrz łańcuchu dostawców, w którym najważniejszym „narzędziem” jest karta charakterystyki.

Nasze doświadczenia pokazują, że karty charakterystyki wykonane za pomocą oprogramowania, w wielu przypadkach nie są w stanie spełnić powyżej opisanych wymogów (zobacz opracowanie p.t. Wady i zalety oprogramowania do tworzenia kart charakterystyki).

 

Wytyczne dotyczące zarządzania danymi 

 

Dane/informacje przekazane przez naszego Klienta traktowane są jako poufne.

Nasza firma nie przekazuje danych/kart charakterystyki otrzymanych od naszego Klienta jakiejkolwiek osobie trzeciej.

 

Nagłówki

 

Uwaga! Do 1 czerwca 2015 roku należy dokonać ponownego zaklasyfikowania mieszanin zgodnie z rozporządzeniem CLP. Konieczne jest także zaktualizowanie etykiet.

Możemy również podjąć się tłumaczenia kart charakterystyki, jeśli źródłowa karta charakterystyki nie została przygotowana zgodnie z wymogami rozporządzenia CLP. Przetłumaczony dokument będzie w każdym przypadku zgodny z nowymi przepisami.

 

Dalsze informacje można uzyskać klikając w nazwę usługi na naszej stronie internetowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszych usług, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.

 
MSDS Europe Google+
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr