Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

 

 

Služby súvisiace s vydaním oprávnenia na kozmetické výrobky

 

Ponúkame množstvo služieb podľa potrieb našich budúcich klientov, aby sme pomohli s čo najefektívnejším marketingom kozmetických výrobkov.

Pomáhame našim partnerom pri celom procese získania licencie, od vytvorenia označenia výrobku až po dokončenie procesu oznámenia.

 

Ako môžeme pomáhať


  • Zostavenie Hodnotenia bezpečnosti
  • Zostavenie Súboru informácií o výrobku (PIF)
  • Zostavenie návrhu etikety
  • Oznámenie cez portál CPNP
  • Ak je to nutné, zostavenie karty bezpečnostných údajov

(Pre podrobný popis našich služieb týkajúcich sa kozmetiky kliknite na niektorý z vyššie uvedených červených odkazov).

 

Naše činnosti sa vykonávajú v súlade s predpismi v oblasti kozmetických výrobkov (Smernica 1223/2009/ES).

Naša spoločnosť má úroveň stanovenú v príslušnom zákone a odborníkov, ktorí majú požadované odborné skúsenosti.

 

Záruka

 

Preberáme plnú odbornú a finančnú zodpovednosť za karty bezpečnostných údajov pripravené našou spoločnosťou. Poznámky, ktoré môžu vznášať rôzne úrady a uvádzať naši klienti, sú preskúmané do 24 hodín. Prijímame poznámky alebo reklamácie u ktorejkoľvek z našich kontaktných osôb.

 

Starostlivosť o zákazníkov

 

Naše zákaznícke služby kladú dôraz na poskytovanie informácií v príslušnej rýchlosti a kvalite.

Naše zákaznícke služby poskytujú pomoc i po udelení oprávnenia pre kozmetické výrobky v podobe odpovedí na odborné i iné otázky.

 

Pre žiadosť o ponuku, odbornú pomoc a v prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, naše zákaznícke služby alebo vyplňte našu online žiadosť o ponuku.

 
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References