Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

 

SDS informácie

 

Pomocou základných materiálov zverejnených na našich internetových stránkach by sme chceli pomôcť lepšiemu porozumeniu predpisom v oblasti kariet bezpečnostných údajov, preto zverejňujeme tiež užitočné rady, ktoré môžu pomôcť pri zostavovaní alebo preklade kariet bezpečnostných údajov.

 

Karta bezpečnostných údajov

je dokument týkajúci sa identifikácie, nebezpečnosti, manipulácie, uskladnenia, prepravy, likvidácie odpadu a bezpečných pracovných podmienok príslušnej chemickej látky/zmesi.


Požiadavky na formát a obsah karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii v prílohe II predpisu 1907/2006/ES v súlade s článkom 31 tohto predpisu.

V prípade zmesí bude táto príloha upravená predpisom CLP (1272/2008/ES) od 1. júna 2015, karty bezpečnostných údajov preto musia byť upravené spolu s označovaním a balením látok.

 

Nie je nutné pripravovať kartu bezpečnostných údajov

pre nebezpečné chemické výrobky, ktoré sa predávajú širokej verejnosti, pokiaľ sú používateľom poskytnuté dostatočné a zodpovedajúce informácie na účely vykonania nevyhnutných preventívnych opatrení, s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje následný používateľ alebo distribútor.

MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References