Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

 

REACH storitve

 

Uredba REACH različnim udeležencem v verigi dobave nalaga različne obveznosti (proizvajalci, uvozniki, uporabniki na nižjih stopnjah), toda te obveznosti se deloma prekrivajo. Dejstvo, da so skrajni roki različni, zadeve lahko še dodatno zapletene.

 

Glavni elementi uredbe REACH


Registracija

S pričetkom veljavnosti uredbe  morata proizvajalec ali uvoznik, ki proizvedeta/uvozita* kemične snovi v količini, ki presega 1 t,  opraviti registracijo pri Evropski agenciji za kemikalije.

* To se nanaša tudi na tiste snovi, ki so izdelane/uvožene kot sestavina zmesi, in v določenih primerih tudi za snovi v izdelkih.

 

Ocenjevanje

Agencija pregleda registracijsko dokumentacijo, da oceni predloge za testiranje, ki jih predloži prosilec, ali preveri, če je registracijska dokumentacija skladna s predpisi. Poleg tega agencija usklajuje ocene snovi, ki v državah članicah vzbujajo veliko zaskrbljenost.

 

Prijava

Prijava je nujna za tiste snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SHVC), in ki so naštete v prilogi XIV.

Družbe, ki predložijo zahtevo za prijavo, morajo potrditi, da je tveganje zaradi uporabe takih snovi pod njihovim nadzorom in da družbene koristi uporabe takih snovi presegajo tveganje zaradi navedenih snovi. Prosilec mora upoštevati  možnost zamenjave teh snovi z varnejšimi alternativami ali tehnologijami in v določenih primerih mora pripraviti načrt nadomestitve.

 

Omejitve

Evropska unija lahko določi omejitve ali prepovedi izdelave/razpošiljanje/uporabe določenih snovi ali skupin snovi, če se ugotovi, da te snovi pomenijo nesprejemljivo tveganje za zdravje ljudi ali za okolje.


Seznam snovi, ki imajo omejitve, lahko najdete v prilogi XVII uredbe REACH.
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References