Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Ažuriranje sigurnosno-tehnničkih listova


Usluge u vezi s pripremanjem i prevođenjem sigurnosnih tehničkih listova

 

Revidiranje sigurnosnih tehničkih listova (nadzor)

 

Kontinuirane izmjene zakonodavstva o sigurnosnim tehničkim listovima ( CLP) i najnovije informacije od proizvođača/distributera (npr. izmjena sastava, nove toksikološke informacije itd.) zahtijevaju kontinuirano ažuriranje i revidiranje sigurnosnih tehničkih listova.  

Tijekom nadzora sigurnosnih tehničkih listova unosimo potrebne promjene sadržaja i forme na temelju novog sigurnosnog tehničkog lista dobavljača kako bi pregledani sigurnosno-tehnički list ispunjavao važeće nacionalne zakone i zakone Europske unije.

Zahvaljujući sigurnosnim tehničkim listovima koje priprema naša tvrtka, ponovno označivanje distribuiranih proizvoda se može obaviti na jednostavan način i dostaviti profesionalne i ažurirane dokumente vašim partnerima, klijentima ili stručnjacima organa vlasti koji vrše službenu kontrolu.

Kao priznati stručnjak, naša tvrtka osigurava regulatornu sukladnost sigurnosnih tehničkih listova. Također pružamo našu ekspertizu svojim partnerima u svrhe konverzije do CLP roka od 1. lipnja 2017. godine.

 

Da biste naručili našu uslugu „Nadzor sigurnosnog tehničkog lista“, potrebno je poslati samo obrazac za narudžbu koji ste primili s našim cijenama i novu verziju sigurnosnog tehničkog lista ili podatke/informacije koji su se u međuvremenu promijenili.

Na vaš zahtjev naša služba za korisnike pruža informacije o trenutačnom statusu narudžbe.

 

Nadzor sigurnosnih tehničkih listova obuhvaća sljedeće usluge:

 

Izmjene oblika i sadržaja SDS-a u skladu s Uredbom 2015/830/EU i važećim lokalnim propisima.

Klasifikacija. Klasifikacija prema CLP uredbi (1272/2008/EZ). Ako je već dostupno: provjeravanje točnosti, po potrebi: unošenje ispravaka.

Provjera i dopuna registarskog broja, IUPAC naziva, klasifikacije komponenti

Dodatne informacije o uslugama možete pronaći u našoj kotaciji.

 

Jamstvo

 

Preuzimamo punu profesionalnu i financijsku odgovornost za sigurnosne tehničke listove koji izradi naša tvrtka. Primjedbe koje mogu uputiti različiti organi i molbe naših klijenata ispitujemo u roku od 24 sata. Prihvaćamo primjedbe ili reklamacije za sve naše ugovore.

 

Internetski upit o cijenama

Upit o cijenama putem e-pošte

 

Tags:  2015/830revizijasigurnosno-tehnički list


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References