Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Sastavljanje i dostava registracijskog dosjea


Usluge vezane uz Uredbu REACH

 

Izrada registracijskog dosjea za članove SIEF-a koji nisu vodeći podnositelji registracije


 • Kontaktirajte vodećeg podnositelja zahtjeva
 • Redovita komunikacija s vodećim podnositeljem zahtjeva 
 • Prikupljanje dostupnih dokumenata, podataka, njihova sistematizacija, identificiranje nedostatnosti podataka
 • Administracija s glavnim podnositeljem zahtjeva (pristojba, token broj)
 • Administracija u Europskoj agenciji za kemikalije
 • Izrada registracijskog dosjea uz pomoć softvera  IUCLID 5 i njegova dostava ECHA-i putem REACH-IT-a

 

 Postupak


 • Nakon što je zahtjev dostavljen, kontaktirajte glavne podnositelje zahtjeva za tu tvar.
 • Identifikacija tvari (potrebni su laboratorijski testovi)
 • Prikupljanje podataka
 • Izrada registracijskog dosjea
 • Dobivanje broja registracije: u roku od dva mjeseca nakon primitka token broja, ali najkasnije do roka koji je određen u uredbi REACH.

 

Tags:  2018REACHregistracije


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References