MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
 

CLP prijava Europskoj agenciji za kemikalije


 GLS/CLP

 

Prijava ECHA-i o razvrstavanju prema CLP-u na temelju razvrstavanja koje je pripremila naša tvrtka ili koju je podnio Klijent.

 

Metoda prijavljivanja


  • putem REACH-IT-a
  • putem IUCLID 5

 

 Sadržaj prijave

 

  • naziv tvrtke  prema propisima u Dodatku VI (1) uredbe REACH
  • identifikacija tvari prema propisima u Dodatku VI (2.1 -2.3.4) uredbe REACH
  • razvrstavanje tvari prema CLP-u
  • ako je tvar razvrstana u neke, ali ne sve razrede opasnosti CLP-a, dostavite informacije o razlozima za to: bilo da je riječ o nedostatku informacija, ili nedostatku uvjerljivih podataka ili nedostatku dovoljne količine podataka. 
  • u pojedinim slučajevima pojedinačne granične vrijednosti koncentracije ili M-faktori u svezi s razvrstavanjem tvari opasnih za vodni okoliš, tako da akutna kategorija 1 i kronična kategorija 1, s opravdanim razlogom,  
  • elementi označavanja, uključujući i izjave o predostožnosti (Članak 25 (1) CLP-a)

 

 

Tags:  CLPEuropskoj agenciji za kemikalijeprijava


hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr