Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Prověření (aktualizace) bezpečnostního listu


Služby týkající se přípravy a překladu bezpečnostních listů

 

Revize bezpečnostních listů (kontrola)

 

Neustálé změny legislativy v oblasti bezpečnostních listů (aktuálně: CLP) a nejnovější informace od výrobce/distributora (např. změna složení, nové toxikologické informace atd.) si vyžadují neustálé aktualizace a revize bezpečnostních listů.  

Při kontrole bezpečnostních listů provádíme nezbytné změny obsahu a formy na základě nového bezpečnostního listu dodavatele tak, aby zkontrolovaný bezpečnostní list byl v souladu s aktuální národní a evropskou legislativou.

S bezpečnostními listy vypracovanými naší společností je výměnu etiket distribuovaných výrobků možno provést bezproblémově a svým partnerům, zákazníkům nebo odborníkům na úřadech provádějícím oficiální kontroly můžete poskytnout profesionálně dokonalé a aktuální dokumenty.

Naše společnost, jako uznávaný odborník, zajišťuje soulad bezpečnostních listů s předpisy. Poskytujeme rovněž odborné znalosti našim partnerům pro konverzi do termínu CLP 1. června 2017.

 

Pro objednání naší služby „Kontrola bezpečnostního listu“ stačí zaslat zpět formulář objednávky, který jste obdrželi s naší nabídkou, a novou verzi bezpečnostního listu nebo data/informace, které se mezitím změnily.

Na vyžádání naše zákaznické služby poskytují informace o aktuálním stavu nařízení.

 

Kontrola bezpečnostního listu zahrnuje následující změny


Změna formy a obsahu bezpečnostního listu v souladu s předpisem 2015/830/EU a příslušnými místními předpisy.

Klasifikace. Klasifikace podle směrnice CLP (1272/2008/ES). Je-li již k dispozici: kontrola jeho správnosti, je-li to nutné: provedení opravy.

Kontrola a doplnění registračního čísla, názvu IUPAC, klasifikace složek

Další informace o této službě můžete najít v naší nabídce.

 

Záruka

 

Přebíráme plnou odbornou a finanční odpovědnost za bezpečnostní listy vypracované naší společností. Poznámky, které mohou vznášet různé úřady a uvádět naši klienti, jsou prošetřeny do 24 hodin. Přijímáme poznámky nebo reklamace u kterékoliv z našich kontaktních osob.

 

Online žádost o cenovou nabídku

Žádost o cenovou nabídku e-mailem

 

Tags:  2015/830bezpečnostní listkontrolarevize


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References