Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Seznam deskriptorjev za sektorje uporabe - eSDS

Seznam deskriptorjev za sektorje uporabe (SU)


SDS Informacije


Kategorija sektorja uporabe (SU) opisuje, v katerem sektorju gospodarstva se uporablja snov. To vključuje mešanje ali prepakiranje snovi na ravni formulatorja, pa tudi industrijske, poklicne in potrošniške končne uporabe.

 

SU0

Drugo

SU1

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo

SU2a

Rudarstvo (brez dejavnosti na morju)

SU2b

Dejavnosti na morju

SU3

Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih* na industrijskih lokacijah

SU4

Proizvodnja živil

SU5

Proizvodnja tekstilij, usnja, krzna

SU6a

Proizvodnja lesa in izdelkov iz lesa

SU6b

Proizvodnja vlaknin, papirja in izdelkov iz papirja

SU7

Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

SU8

Proizvodnja razsutih kemikalij v velikem obsegu (vključno z naftnimi derivati)

SU9

Proizvodnja čistih kemikalij

SU10

Formuliranje [mešanje] pripravkov in/ali prepakiranje (brez zlitin)

SU11

Proizvodnja izdelkov iz gume

SU12

Proizvodnja izdelkov iz umetnih mas, vključno z mešanjem in predelavo

SU13

Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov, npr. mavcev, cementa

SU14

Proizvodnja osnovnih kovin, vključno z zlitinami

SU15

Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav

SU16

Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov, električnih naprav

SU17

Splošna proizvodnja, npr. strojev, naprav, vozil, druge transportne opreme

SU18

Proizvodnja pohištva

SU19

Gradbeništvo

SU20

Zdravstvo

SU21

Potrošniške uporabe: zasebna gospodinjstva (= splošna javnost = potrošniki)

SU22

Poklicne uporabe: javna uporaba (uprava, izobraževanje, razvedrilo, storitve, obrt)

SU23

Oskrba z električno energijo, paro, plinom, vodo in čiščenje odplak

SU24

Znanstvene raziskave in razvoj

 

 


Tags:  SUdescriptori ai utilizăriieSDS


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References