Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Priprava, prevajanje scenarija izpostavljenosti


Storitve varnostnega lista (SDS)

 

Priprava, prevajanje scenarija izpostavljenosti

 

Scenarij izpostavljenosti


Scenarij izpostavljenosti vas informira, kako lahko uporabljate nevarni material – v samem, v pripravku ali v artiklu.

Predstavlja „pogoje varne uporabe”, oziroma opiše, kako naj se „izvede ustrezno kontrolo tveganj”.

Scenarij izpostavljenosti je lahko povezan z materialom ali pripravkom.

 

Scenarij izpostavljenosti morajo izdelati


  • Izdelava scenarija izpostavljenosti kot del poročila o kemični varnosti in registracijske dokumentacije je predvsem naloga proizvajalca in uvoznika materiala.
  • Nadaljnji uporabniki morajo sestaviti scenarij izpostavljenosti le v posebnem primeru. Priprava scenarija izpostavljenosti je obvezna samo v primeru nevarnih materialov, ki se proizvajajo ali uvažajo v količini, ki presega 10 ton na leto na proizvajalca/uvoznika in v primeru materialov PBT/vPvB.

 

Delovni postopek priprave scenarija


  • evidentiranje uporab materiala
  • urejanje vseh razpoložljivih informacij za pogoje obratovanja in ukrepe glede tveganosti ter na ravni izdaj/izpostavljenosti, ki so z njimi povezani.
  • izbor ustreznih kategorij postopkov in izdelkov
  • izdelava začetnih scenarijev izpostavljenosti
  • izpopolnitev začetnih scenarijev izpostavljenosti

 

Zahteva za spletno ponudbo

Zahteva za ponudbo po e-pošti

 

Tags:  prevajanjepripravascenarija izpostavljenosti


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References