Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Kako lahko ustvarim prijavo?


CLP Informacije


Za pripravo prijave razvrstitve in označitve lahko uporabite eno od naslednjih orodij

 

A. IUCLID 5. Vse potrebne podatke lahko navedete v programu IUCLID 5 in ustvarite prijavno dokumentacijo za razvrstitev in označitev v programu IUCLID.

 

Program IUCLID 5 vam omogoča vključitev več sestav za isto snov (npr. zaradi različnih profilov nečistoče) in povezavo vsake sestave s posebno razvrstitvijo in označitvijo. Upoštevajte, da lahko vsak prijavitelj predloži samo po eno prijavo za snov, in IUCLID 5 je edino orodje, s katerim lahko predložite več sestav za eno snov.

Ta možnost bi lahko bila koristna, če ste program IUCLID 5 že uporabljali.

Ta možnost bi vam lahko koristila tudi, če nameravate predložiti registracijo v skladu z uredbo REACH (npr. za roke za registracijo v letu 2013 ali 2018).

To je edina možnost, če želite označiti zaupnost imena IUPAC za vašo snov.

 

B. SKUPINA SNOVI. Lahko ustvarite tudi datoteko XML s skupino, ki vsebuje več prijav razvrstitve in označitve.

 

Datoteka XML s skupino prijav se lahko ustvari z uporabo orodja Excel, ki ga zagotavlja agencija ECHA, ali pa sheme XML (tej možnosti morda dajejo prednost uporabniki z izkušnjami s področja IT).

Datoteka XML s skupino prijav vam omogoča predložitev prijavnih podatkov za več ali veliko število snovi, ki so opredeljene s številko EC ali CAS, v eni datoteki.

Orodje v Excelu za skupino prijav je na voljo v 22 jezikih (v orodju izberite svoj jezik).

Opomba. Predložitev skupine prijav v obliki XML se lahko uporablja samo, kadar je vsaka snov opredeljena s številko CAS ali EC in samo eno sestavo. Poleg tega lahko navedete posebno mejno koncentracijo (SCL) ali M-faktor, ki je že omenjen v Prilogi VI k uredbi CLP. Kadar želite sami postaviti SCL ali M-faktor v skladu s členom 10 uredbe CLP, morate k svoji prijavi priložiti znanstveno utemeljitev (člen 40(1)(e)). Upoštevajte, da prilaganje dokumenta v datoteki XML za skupino prijav ni izvedljivo, zato je za vključitev take SCL ali M-faktorja in priložitev zahtevane znanstvene utemeljitve edina možnost predložitev prijave razvrstitve in označitve s pomočjo programa IUCLID ali spletnega orodja.

 

C. SPLETNO. Zahtevane podatke lahko vnesete v sistem REACH-IT ročno

 

Če morate prijaviti samo nekaj snovi in trenutno ne uporabljate programa IUCLID 5, bi morda dali prednost možnosti spletne prijave prek sistema REACH-IT.

Če ima vaša snov usklajeno razvrstitev in označitev v skladu s Prilogo VI k uredbi CLP, vam spletno orodje nudi najhitrejšo rešitev za prijavo, ker se usklajena razvrstitev in označitev samodejno pokaže v ustreznih poljih.

V spletnem orodju se lahko strinjate z razvrstitvijo in označitvijo, ki jo je že prijavilo ali registriralo drugo podjetje.

 

Tags:  CLPGHS


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References