Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Katere podatke bi moral navesti v prijavi?


CLP Informacije

 

Prijava za vsako snov mora vsebovati podatke, ki jih zahteva člen 40 uredbe CLP

 

  • ime in kontaktne podatke prijavitelja;
  • identiteto snovi, vključno z imenom in drugimi identifikatorji, podatki v zvezi z molekulsko in strukturno formulo, sestavo ter naravo in količino dodatkov (glejte poglavje 4.3 tega dokumenta in tudi specifikacije v razdelkih 2.1 do 2.3.4 Priloge VI k uredbi REACH);
  • razvrstitev snovi v skladu s kriteriji CLP; če je snov razvrščena v nekatere razrede nevarnosti ali razločevanja, ne pa v vse, je treba navesti, ali je to zaradi manjkajočih podatkov, nepopolnih podatkov ali pa podatkov, ki zadoščajo, da se snov ne razvrsti;
  • posebne mejne koncentracije in M-faktorje, vključno z utemeljitvijo za njihovo določitev, in
  • elemente etikete, vključno s piktogrami za nevarnost, opozorilnimi besedami, stavki o nevarnosti in morebitnimi dodatnimi stavki o nevarnosti.

 

Tags:  CLPGHS


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References