Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Katere snovi moram prijaviti v popis?Ta dokument je za vas pomemben, če vaše podjetje opravlja eno ali več naslednjih dejavnosti in daje vključene snovi ali zmesi (pripravek) v promet


  • proizvaja snovi (vključno z izoliranimi intermediati), ki jih je treba registrirati v skladu z uredbo REACH;
  • uvaža snovi (npr. barvila), ki jih je treba registrirati v skladu z uredbo REACH;
  • proizvaja ali uvaža snovi, ki so razvrščene kot nevarne, ne glede na vključeno količino;
  • uvaža zmesi, ki vsebujejo nevarne snovi, ne glede na vključeno količino;
  • uvaža izdelke, ki vsebujejo snovi, ki jih je treba registrirati v skladu s členom 7 uredbe REACH.

 

Podjetjem, ki proizvajajo snovi ali formulirajo zmesi zunaj EU, teh ni treba prijaviti v popis razvrstitev in označitev pri Evropski agenciji za kemikalije (ECHA). Proizvajalci in formulatorji, ki nimajo sedeža v EU in nameravajo uvažati snovi in zmesi v EU, morajo zagotoviti ustrezne podatke (npr. sklop podatkov IUCLID) svojim uvoznikom EU, ki morajo predložiti prijavo.

 

Katere snovi moram prijaviti v popis?

 

Na splošno velja, da obveznost glede prijave v popis razvrstitev in označitev zajema vse nevarne snovi v območju uporabe uredbe CLP, bodisi kot take, bodisi v nevarni zmesi, če presegajo mejne koncentracije, ki se uvažajo ali proizvajajo in dajejo v promet v EU. Prijaviti je potrebno tudi nerazvrščene snovi, ki jih je treba registrirati v skladu z uredbo REACH, tj. snov, ki se proizvaja ali uvaža v letnih količinah ene tone ali več. To obsega snovi kot take, snovi v zmeseh in snovi v uvoženih izdelkih, ki se morajo registrirati v skladu s členom 7 uredbe REACH. Upoštevajte, da morate prijaviti snov tudi, če je njena razvrstitev in označitev (popolnoma) usklajena in je snov navedena v delu 3 Priloge VI k uredbi CLP.


Razvrstitev in označitev aktivnih snovi, ki jih vsebujejo fitofarmacevtska sredstva6 (plant protection products – PPP) in biocidni pripravki (biocidal products – BP), je običajno usklajena za vse razrede nevarnosti in navedena v tabelah 3.1 in 3.2 Priloge VI k uredbi CLP. Prijava v popis se mora vedno opraviti za aktivne snovi, ko se dajo v promet.


Zlitine se v skladu z uredbama REACH in CLP štejejo za posebne pripravke (terminologija uredbe CLP: zmesi). Sestavine zlitin je treba prijaviti v popis, če so nevarne in v zlitini presegajo navedene mejne koncentracije, glejte Prilogo 1 k temu dokumentu.


Polimeri se morajo prijaviti v popis, če so razvrščeni kot nevarni in če so uvoženi ali proizvedeni ali dani v promet, na podlagi členov 39(b) in 40 uredbe CLP.


Vendar pa obveznost glede prijave ne velja za številne snovi in zmesi v končni obliki, ki so namenjene za končnega uporabnika ali uporabe, za katere je na voljo posebna zakonodaja, npr. radioaktivni materiali, medicinski izdelki, kozmetični izdelki ter živila in krma.


Snovi in zmesi za znanstveno raziskovanje in razvoj (R&R) so izvzete iz uredbe CLP samo, če se uporabljajo v nadzorovanih pogojih v skladu z delovno in okoljsko zakonodajo Skupnosti in niso dane v promet. Kadar ti pogoji niso izpolnjeni, bi se morale take snovi, ne glede na tonažo, obravnavati v skladu z uredbo CLP in bi jih bilo treba prijaviti, če na podlagi razpoložljivih podatkov izpolnjujejo kriterije za razvrstitev kot nevarne.


Za razliko od njih pa se monomeri, ki jih taki polimeri vsebujejo, ne upoštevajo kot dani v promet, zato njihova prijava ni potrebna.


V skladu z uredbo CLP uvoznikom izdelkov ni treba prijaviti razvrstitve in označitve snovi, ki jo vsebuje izdelek, razen če je treba snov registrirati v skladu s členom 7 uredbe REACH.


Za snov, ki ste jo dali v promet, ne morete predložiti posebne prijave, če ste jo že registrirali v skladu z uredbo REACH in če registracijska dokumentacija vsebuje razvrstitev in označitev v skladu z uredbo CLP.

 

 

 

Tags:  CLPoznačitevpopis razvrstitevprijaviti


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References