Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Kedy je potrebné aktualizovať oznámenie?


CLP Informácie

 

Vždy vtedy, keď zistíte nové a spoľahlivé informácie, na základe ktorých sa mení klasifikácia a označovanie látky, je potrebné aktualizovať informácie uvedené v oznámení. Ak ste uviedli informácie požadované na oznámenie v dokumentácii k registrácii, musíte aktualizovať príslušnú dokumentáciu k registrácii.


Požiadavka na aktualizáciu klasifikácie a označovania sa neuplatňuje, keď sa v čase oznámenia uvádzajú v tabuľke 3.1 prílohy VI k nariadeniu CLP harmonizované triedy nebezpečnosti a diferenciácie.


Ak sa klasifikácia látky harmonizuje po oznámení látky do zoznamu, je potrebné aktualizovať oznámenie najneskôr vtedy, keď sa táto harmonizovaná klasifikácia stane právne uplatniteľnou.


Aktualizovať je potrebné aj kontaktné údaje.

 

Tags:  CLPGHS


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References