Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Ce substanţe trebuie să notific pentru a fi incluse în Inventar?


CLP Informaţii

 

INTRODUCERE


Acest document este important pentru dumneavoastră dacă societatea dumneavoastră efectuează cel puţin una dintre următoarele activităţi şiintroduce pe piaţă substanţele sau amestecurile (preparatele) respective


  • Produce substanţe (inclusiv intermediari izolaţi) care fac obiectul înregistrării conform Regulamentului REACH;
  • Importă substanţele (de exemplu coloranţi) care fac obiectul înregistrării conform Regulamentului REACH;
  • Produce sau importă substanţe care sunt clasificate ca periculoase, indiferent de cantitatea implicată;
  • Importă amestecuri care conţin substanţe periculoase, indiferent de cantitatea implicată;
  • Importă articole care conţin substanţe care fac obiectul înregistrării în temeiul articolului 7 din Regulamentul REACH.

 

Societăţile care produc substanţe sau formulează amestecuri în afara UE nu au obligaţia să notifice Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) pentru a fi incluse în Inventarul de clasificare şi etichetare. Producătorii şi formulatorii din afara UE care intenţionează să importe substanţe şi amestecuri în UE trebuie să prezinte informaţiile relevante (de exemplu un set de date IUCLID) importatorilor lor din UE care au obligaţia să transmită notificarea.

 

Ce substanţe trebuie să notific pentru a fi incluse în Inventar? 

 

În general, obligaţia de a notifica pentru includerea în Inventarul de clasificare şi etichetare se referă la toate substanţele periculoase care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului CLP, ca atare sau conţinute în amestecuri periculoase peste limitele de concentraţie specificate, şi care sunt importate sau produse şi introduse pe piaţă în interiorul UE. Trebuie notificate, de asemenea, substanţele neclasificate care fac obiectul înregistrării în temeiul Regulamentului REACH, adică substanţele produse sau importate în cantităţi de cel puţin 1 tonă pe an. Aceasta include substanţe ca atare, substanţe conţinute în amestecuri şi acele substanţe conţinute în articole importate pentru care articolul 7 din Regulamentul REACH prevede înregistrarea. Vă rugăm să reţineţi că trebuie să notificaţi o substanţă chiar dacă clasificarea şi etichetarea acesteia sunt (complet) armonizate şi substanţa este enumerată în partea 3 din anexa VI la Regulamentul CLP.

 

Clasificarea şi etichetarea substanţelor active conţinute în produse fitosanitare6 (PFS-uri) şi biocide (PB-uri) sunt în mod normal armonizate pentru toate clasele de pericol şi apar în tabelele 3.1 şi 3.2 din anexa VI la Regulamentul CLP. Notificarea pentru includerea în Inventar trebuie făcută întotdeauna pentru substanţe active când acestea sunt introduse pe piaţă.

 

Aliajele sunt considerate preparate speciale (terminologia CLP: amestecuri) în contextul Regulamentelor REACH şi CLP. Componentele aliajelor trebuie notificate pentru includere în Inventar în cazul în care sunt periculoase şi dacă sunt conţinute în aliaj peste limitele de concentraţie specificate, a se vedea ataşamentul 1 la acest document.

 

Polimerii trebuie notificaţi pentru includerea în Inventar dacă sunt clasificaţi ca periculoşi şi dacă sunt importaţi sau produşi şi introduşi pe piaţă, în temeiul articolului 39 litera (b) şi articolului 40 din Regulamentul CLP.

 

Cu toate acestea, obligaţia de notificare nu se aplică unui număr de substanţe şi amestecuri în stare finită şi destinate utilizatorului final sau utilizărilor pentru care se aplică o legislaţie specifică, de exemplu materiale radioactive, produse medicamentoase, produse cosmetice şi produse alimentare sau pentru hrana animalelor.

 

Substanţele şi amestecurile destinate cercetării şi dezvoltării ştiinţifice (C&D) sunt scutite de la prevederile Regulamentului CLP doar dacă sunt folosite în condiţii controlate în conformitate cu legislaţia comunitară privind locul de muncă şi mediul şi dacă nu sunt introduse pe piaţă. În situaţiile diferite de acest caz, ele se vor încadra în prevederile Regulamentului CLP indiferent de intervalul cantitativ şi trebuie notificate dacă îndeplinesc criteriile de clasificare ca periculoase pe baza informaţiilor disponibile.

 

Dimpotrivă, monomerii conţinuţi în asemenea polimeri nu sunt consideraţi ca introduşi pe piaţă şi notificarea lor nu este necesară.

 

Conform regulamentului CLP, importatorii de articole nu trebuie să notifice clasificarea şi etichetarea unei substanţe conţinute într-un articol decât în cazul în care substanţa trebuie înregistrată conform articolului 7 din Regulamentul REACH.

 

Nu pute_i transmite o notificare separată pentru o substanţă pe care aţi introdus-o pe piaţă dacă aţi înregistrat-o deja conform REACH şi dacă dosarul de înregistrare conţine clasificarea şi etichetarea conform Regulamentului CLP.

 

Tags:  CLPGHS


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References