Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Jakie informacje należy umieścić w zgłoszeniu?


CLP Informacje


W przypadku każdej substancji zgłoszenie musi zawierać następujące informacje określone w art. 40 rozporządzenia CLP

 

  • nazwa i dane teleadresowe zgłaszającego;
  • tożsamość zgłaszanej substancji, w tym nazwa i inne parametry identyfikacyjne, informacje na temat wzoru cząsteczkowego i strukturalnego, skład i charakter oraz ilość dodatków (patrz rozdział 4.3. niniejszego dokumentu oraz specyfikacje w sekcjach 2.1.–2.3.4. załącznika VI do rozporządzenia REACH);
  • klasyfikacja substancji zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu CLP;
  • przyczyna niezaklasyfikowania w przypadku zaklasyfikowania substancji do niektórych (ale nie wszystkich) klas zagrożenia lub zróżnicowań, np. brak danych, niejednoznaczne dane lub jednoznaczne dane niewystarczające do zaklasyfikowania;
  • specyficzne stężenia graniczne i współczynniki M, wraz z uzasadnieniem ich ustanowienia;
  • elementy etykiety, w tym piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia, hasła ostrzegawcze i zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, a także wszelkie dodatkowe zwroty dotyczące zagrożenia.

 

Tags:  CLPGHS


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References