Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Jaké informace by měly být zahrnuty do oznámení?


CLP  Informace


U každé látky musí oznámení obsahovat informace, které stanoví článek 40 nařízení CLP

 

  • jméno/název a kontaktní údaje oznamovatele,
  • identifikaci látky, včetně názvu a dalších identifikátorů, informací týkajících se molekulového a strukturního vzorce, složení, povahy a množství přídatných látek (viz kapitola 4.3. tohoto dokumentu a rovněž specifikace v oddílech 2.1. až 2.3.4. přílohy VI nařízení REACH),
  • klasifikaci látky podle kritérií nařízení CLP,
  • důvod pro „neoznámení” v případě, že látka je klasifikována v některých, nikoli však všech třídách nebezpečnosti nebo členěních, s uvedením, zda se tak děje z důvodu nedostatku údajů, neprůkazných údajů či údajů, které jsou průkazným důvodem pro neprovedení klasifikace,
  • specifické koncentrační limity a multiplikační faktory, včetně odůvodnění jejich stanovení a
  • prvky označení, včetně výstražných symbolů nebezpečnosti, signálních slov, standardních vět o nebezpečnosti a doplňujících standardních vět o nebezpečnosti.

 

 


Tags:  CLPGHS


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References