Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Kdy mám aktualizovat své oznámení?


CLP  Informace


Kdykoliv zjistíte nové a spolehlivé informace, které mění klasifikaci a označování vaší látky, musíte aktualizovat údaje, které jste poskytli v rámci oznámení. Pokud jste poskytli informace potřebné pro oznámení v registrační dokumentaci, musíte aktualizovat příslušnou registrační dokumentaci.


Požadavek na aktualizaci informací týkajících se klasifikace a označení se nevztahuje na látky, jejichž harmonizované třídy nebezpečnosti a členění jsou už uvedeny v tabulce 3.1 v příloze VI nařízení CLP v době oznámení.


U látek, u nichž byla klasifikace harmonizována až poté, co jste ji oznámili do seznamu, musíte provést aktualizaci oznámení nejpozději v době, kdy se tato harmonizovaná klasifikace stane právně závaznou.

Rovněž vaše kontaktní údaje musí být vždy aktualizovány.

 

 


Tags:  CLPGHS


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References