Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Opracowywanie etykiet wielojęzycznych


Usługi w zakresie przygotowania i tłumaczenie kart charakterystyki


Sporządzenie projektu etykiety

 

Określenie elementów etykiety na podstawie karty charakterystyki z uwzględnieniem istotnych przepisów.

W przypadku mieszanin wprowadzonych na rynek po 1 czerwca 2015 etykietowanie powinno odbywać się zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1272/2008 (CLP) i uwzględnieniem innym specjalistycznych wymagań dla danego produktu.

 

Mieszanki obecne na rynku przed 01. 06. 2015 posiadające etykiety i karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem DPD muszą zostać prze-etykietowane przed upływem terminu ostatecznego do 31 maja 2017.

 

Podstawą przygotowania projektu etykiety jest karta charakterystyki zgodna z odpowiednimi przepisami. Zapewniamy wsparcie podczas przygotowywania karty charakterystyki.

 

Proszę zwrócić uwagę, że jeśli etykietowanie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem CLP, opakowanie również musi odpowiadać wymaganiom CLP.

 

 

Gwarancja

 

Przejmujemy pełną odpowiedzialność zawodową i finansową za projekt etykiety przygotowany przez naszą firmę. Uwagi, które mogą zostać zgłoszone przez różne organy oraz zarzuty zgłaszane przez naszych klientów są rozpatrywane w ciągu 24 godzin. Przyjmujemy uwagi lub roszczenia poprzez dowolny z naszych kanałów komunikacyjnych.

 

Zapytanie ofertowe online

Zapytania ofertowe za pośrednictwem poczty elektronicznej

 

Tags:  1272/2008/WECLPetykietaetykietowanieprojekt etykietysporządzanie


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References