Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Zalety i wady oprogramowania tworzącego karty charakterystyki


 

Większość kart bezpieczeństwa przetłumaczonych i poddanych przez naszą firmę profesjonalnej korekcie była wytwarzana za pomocą oprogramowania, dlatego też znamy "produkt końcowy" stworzony przez oprogramowanie MSDS.

Na podstawie naszych niekorzystnych doświadczeń, nasza firma nigdy nie używała i nie propagowała oprogramowania tworzącego karty bezpieczeństwa, a jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że to rozwiązanie jest bardzo popularne, w związku z jego niektórymi korzystnymi właściwościami.

Poniżej spróbujemy obiektywnie przedstawić  wszelkie korzystne i niekorzystne właściwości oprogramowania MSDS.

 

Zasada działania, główne usługi oprogramowania tworzącego karty bezpieczeństwa


Oprogramowanie tłumaczące kartę bezpieczeństwa — podobnie do innego oprogramowania tłumaczeniowego — tworzy obcojęzyczną kartę bezpieczeństwa zgodnie z szykiem zdań.

Podstawę jego działania tworzą „pamięci”,które można wykupić jako moduł językowy, zawierające charakterystyczne tłumaczenia zdań pojawiających się na karcie bezpieczeństwa.

Podczas procesu tłumaczenia zdanie w języku „wyjściowym”", w przypadku zgodności zostaje wymienione na odpowiednie zdanie „języka docelowego” (zakładając, że to zdanie istnieje w pamięci tłumaczeniowej).

Oprogramowanie wyspecjalizowane w tłumaczeniu kart bezpieczeństwa oczywiście oferuje także inne funkcje, np.: klasyfikacja składników do istniejącej listy materiałów niebezpiecznych zgodnie z numerem CAS (oraz wprowadzenie do oprogramowania), przypisanie ekspozycyjnych wartości skrajnych, przy oznaczeniu piktogramami przypisanych narzędzi ochronnych, określenie klasy zagrożenia danego preparatu i fraz R i S (na podstawie przepisowo określonych limitów koncentracji).

Głównymi funkcjami mogą być także przeróżne moduły archiwizacji i rejestru. 


Charakterystyczne wady oprogramowania tworzącego kartę bezpieczeństwa


 Niedociągnięcia fachowe:

 • Określenie nieodpowiedniej klasy zagrożenia.
 • Nie jest w stanie uworzyć karty bezpieczeństwa wyłącznie na podstawie informacji o składnikach i danych fizycznych, chemicznych i toksykologicznych, do funkcjonowania konieczna jest gotowa karta bezpieczeństwa, do utworzenia karty wymagana jest wysoka wiedza fachowa operatora.
 • Błędy fachowe „oryginalnej” karty bezpieczeństwa będą przenoszone bez korekty na przetłumaczoną kartę danych.
 • Może zawierać ona części nieprzetłumaczone (z takimi zdaniami, które nie wykazują całkowitej zgodności ze zdaniami „pamięci”, nie daje sobie rady).
 • Niepoprawnie przetłumaczone zdania, wyrazy, nazwy materiałów (nie możemy być pewni w całości, że zdania zawarte w pamięci zostały przetłumaczone odpowiednio).
 • Nie uzupełnia brakujących zdań.
 • Działając tylko na podstawie dyrektyw UE o ogólnym zakresie, nie uwzględnia mniejszych lub większych zmian regulacji narodowej w kraju docelowym
 • W przypadku zmiany przepisów, tylko po zakupie uaktualnienia oprogramowanie może być właściwie używane.

 

Inne niefachowe niedoskonałości


 • Oprogramowanie ma być używane , więc w trakcie użytkowania pojawiają się koszty HR
 • Nie oznacza to dla kupującego jedynie jednorazowego wydatku, gdyż zakup poszczególnych modułów językowych, i aktualizacja może spowodować dalsze wydatki.
 • Opłacalność tylko powyżej pewnej liczby kart danych.
 • Użytkownik otrzymuje jedynie wsparcie oprogramowania, w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa chemicznego pozostaje bez wsparcia.
 • W przypadku ewentualnych uwag urzędu, użytkownik nie będzie w stanie skorygować/poprawić karty charakterystyki.

 

Zalety oprogramowania tworzącego karty charakterystyki


 • Szybkość
 • Możliwość zarządzania dużą ilością kart danych
 • Możliwość tłumaczenia na wiele języków (nawet jeżeli wykupiliśmy jedynie moduł dla danego języka)
 • Opłacalność tylko przy dużej ilości kart danych.
 • Funkcje archiwizacji i rejestru

 

 

Przygotowanie i skompletowanie kart charakterystyki >> Zalety i wady oprogramowania tworzącego karty charakterystyki

 

 

Tags:  MSDSkarty charakterystyki


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References