Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

H mondatok (GHS / CLP)


SDS háttéranyagok

  

H200    Instabil robbanóanyagok.
H201    Robbanóanyag; teljes tömeg felrobbanásának veszélye.
H202    Robbanóanyag; kivetés súlyos veszélye.
H203    Robbanóanyag; tűz, robbanás vagy kivetés veszélye.
H204    Tűz vagy kivetés veszélye.
H205    Tűz hatására a teljes tömeg felrobbanhat.
H220    Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H221    Tűzveszélyes gáz.
H222    Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H223    Tűzveszélyes aeroszol.
H224    Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz.
H225    Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H226    Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H228    Tűzveszélyes szilárd anyag.
H240    Hő hatására robbanhat.
H241    Hő hatására meggyulladhat vagy robbanhat.
H242    Hő hatására meggyulladhat.
H250    Levegővel érintkezve önmagától meggyullad.
H251    Önmelegedő: meggyulladhat.
H252    Nagy mennyiségben önmelegedő; meggyulladhat.
H260    Vízzel érintkezve öngyulladásra hajlamos tűzveszélyes gázokat bocsát ki.
H261    Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat bocsát ki.
H270    Tüzet okozhat vagy fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású.
H271    Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású.
H272    Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.
H280    Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
H281    Mélyhűtött gázt tartalmaz; fagymarást vagy sérülést okozhat.
H290    Fémekre korrozív hatású lehet.
H300    Lenyelve halálos.
H301    Lenyelve mérgező.
H302    Lenyelve ártalmas.
H304    Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H310    Bőrrel érintkezve halálos.
H311    Bőrrel érintkezve mérgező.
H312    Bőrrel érintkezve ártalmas.
H314    Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H315    Bőrirritáló hatású.
H317    Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318    Súlyos szemkárosodást okoz.
H319    Súlyos szemirritációt okoz.
H330    Belélegezve halálos.
H331    Belélegezve mérgező.
H332    Belélegezve ártalmas.
H334    Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.
H335    Légúti irritációt okozhat.
H336    Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H340    Genetikai károsodást okozhat < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H341    Feltehetően genetikai károsodást okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H350    Rákot okozhat < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H351    Feltehetően rákot okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H360    Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket < ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H361    Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket < ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy
más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H362    A szoptatott gyermeket károsíthatja.
H370    Károsítja a szerveket < vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a
veszélyt >.
H371    Károsíthatja a szerveket < vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H372    Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > károsítja a szerveket < vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >.
H373    Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > károsíthatja a szerveket > vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >.
H400    Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410    Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411    Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412    Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H413    Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.


EUH 001    Száraz állapotban robbanásveszélyes.
EUH 006    Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes.
EUH 014    Vízzel hevesen reagál.
EUH 018    A használat során tűzveszélyes/robbanásveszélyes gőz/levegő elegy keletkezhet.
EUH 019    Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.
EUH 044    Zárt térben hő hatására robbanhat.
EUH 029    Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.
EUH 031    Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.
EUH 032    Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.
EUH 066    Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
EUH 070    Szembe kerülve mérgező.
EUH 071    Maró hatású a légutakra.
EUH 059    Veszélyes az ózonrétegre.
EUH 201    Ólmot tartalmaz. Tilos olyan felületeken használni, amelyeket gyermekek szájukba vehetnek.
EUH 201A    Figyelem! Ólmot tartalmaz.
EUH 202    Cianoakrilát. Veszély! Néhány másodperc alatt a bőrre és a szembe ragad. Gyermekektől elzárva tartandó.
EUH 203    Krómot (VI) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH 204    Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH 205    Epoxid tartalmú vegyületeket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH 206    Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.
EUH 207    Figyelem! Kadmiumot tartalmaz! A használat során veszélyes füstök képződnek. Lásd a gyártó által közölt információt. Be kell tartani a biztonsági előírásokat.
EUH 208    -t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH 209    A használat során fokozottan tűzveszélyessé válhat.
EUH 209A    A használat során tűzveszélyessé válhat.
EUH 210    Kérésre biztonsági adatlap kapható.
EUH 401    Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani ahasználati utasítás előírásait.

 

 


Címkék:  CLPH mondatok


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References