Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Piktogramu nebezpečí (GHS / CLP)


CLP  Informace

 

Od 1. června 2015: „Na základě klasifikace se uvedou alespoň následující prvky označení na štítku v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008: výstražný symbol(-y), symbol(-y) nebezpečnosti, signální slovo(-a), standardní věta(-y) o nebezpečnosti a pokyny(-y) pro bezpečné zacházení. Barevný výstražný symbol stanovený v nařízení (ES) č. 1272/2008 může být nahrazen černobílou grafickou reprodukcí celého výstražného symbolu nebezpečnosti nebo pouze grafickou reprodukcí symbolu.

 

Výstražný symbol nebezpečnosti (CLP)


       "korozivita"

"nebezpečnost pro zdraví"  "plynová láhev" 

 GHS05    

Stažení: GIF EPS TIF    

 GHS09    

    Stažení: GIF EPS TIF    

 GHS04    

    Stažení: GIF EPS TIF    

 "žíravost"  "vybuchující bomba"            "plamen"

  GHS07    

Stažení: GIF EPS TIF    

 GHS01    

    Stažení: GIF EPS TIF    

 GHS02    

    Stažení: GIF EPS TIF    

 "plamen nad kruhem"          "vykřičník" "lebka se zkříženými hnáty" 

 GHS03    

Stažení: GIF EPS TIF    

 GHS08    

    Stažení: GIF EPS TIF    

  GHS06    

    Stažení: GIF EPS TIF    

 

 

 

Tags:  CLPVýstražné symbolystaženívýstražný symbol nebezpečnosti


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References