Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Výstražného piktogramu (GHS / CLP)


CLP Informácie

 

Od 1. júna 2015: „Na základe klasifikácie sa uvádzajú aspoň tieto prvky nachádzajúce sa na označení v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008: výstražný(-é) piktogram(-y), výstražné slovo(-á), výstražné upozornenie(-ia) a bezpečnostné upozornenie(-ia). Grafická čierno-biela reprodukcia úplného výstražného piktogramu alebo grafická reprodukcia iba symbolu môžu byť nahradené farebným piktogramom uvedeným v nariadení (ES) č. 1272/2008.

 

VÝSTRAŽNÉ PIKTOGRAMY (GHS / CLP)


"Korozívnosť"   "životné prostredie"          "tlaková nádoba"    

 GHS05     

  Stiahnutiu: GIF EPS TIF   

 GHS09     

  Stiahnutiu: GIF EPS TIF   

 GHS04     

  Stiahnutiu: GIF EPS TIF   

          "výkričník"

  "vybuchujúca bomba"

          "plameň"

  GHS07       

Stiahnutiu: GIF EPS TIF     

 GHS01      

Stiahnutiu: GIF EPS TIF     

 GHS02       

Stiahnutiu: GIF EPS TIF     

"plameň nad kruhom"   "nebezpečnosť pre zdravie"   "lebka so skríženými kosťami"  

 GHS03     

Stiahnutiu: GIF EPS TIF     

 GHS08     

Stiahnutiu: GIF EPS TIF     

  GHS06     

Stiahnutiu: GIF EPS TIF     

 

 

Tags:  CLPGHSVÝSTRAŽNÉ PIKTOGRAMYstiahnutiu


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References