Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Symboly nebezpečenstva


MSDS Informácie

 

 

Do 1. júna 2015:

 

V prípade zmesi sa na základe klasifikácie uvádza aspoň vhodný(-é) symbol(-y), označenie(-ia) nebezpečenstva, riziková(-é) veta(-y) a označenie na bezpečnostné používanie nachádzajúce sa na označení v súlade so smernicou 1999/45/ES. Symbol sa môže uvádzať ako grafická čierno-biela reprodukcia symbolu.


Symboly nebezpečenstva

 

C

E

F

Žieravý

Výbušný

 Veľmi horľavý

 F+

N

O

Mimoriadne horľavý

 Nebezpečný pre životné prostredie

Oxidujúci

 T

 T+

Xi

Jedovatý

Veľmi jedovatý

Dráždivý

Xn

   

Škodlivý

 

 

 


Tags:  REACHSymboly nebezpečenstva


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References