Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Munkamódszerünk: a biztonsági adatlap készítésének helyes gyakorlata


A biztonsági adatlap készítése/fordítása három főbb munkafázisra osztható


Első fázis: a biztonsági adatlap tartalmi és formai kialakítása


Az eredeti biztonsági adatlap vagy az átadott adatok alapján az aktuális, vonatkozó jogszabályok alapján (lásd: „Jogszabályok” menüpont alatt) létrehozunk egy, a jogszabályoknak formailag megfelelő „minta” adatlapot.

Ebben a fázisban – ha idegen nyelvű a biztonsági adatlap – történik meg a szöveg fordítása is. A szöveg fordítása a legtöbb esetben nem tükör-, hanem az értelmet tükröző fordítás. A pontatlanul, vagy helytelenül, esetleg túl általánosan megfogalmazott mondatok helyett a szakmai terminológiát követve módosítjuk a biztonsági adatlap szövegét (természetesen csak indokolt esetben).

Külön figyelmet kell fordítani a standardizált részek fordítására. A veszélyszimbólumok neveinek, az R és S mondatoknak stb., külön jogszabályban meghatározott, szabványos fordításai léteznek, ettől eltérő, szó szerinti fordítás nem megfelelő.

A helyes terminológia alkalmazásánál is fontosabb az egyes összetevők ellenőrzése. Szakértőink ellenőrzik, hogy az adott összetevő neve helyesen szerepel-e, megfelelőek-e a hozzátartozó CAS- és EU-számok, valamint megfelelőek-e a feltüntetett veszélyjelek és R-mondatok. Csak helyesen besorolt összetevők alapján lehet meghatározni egy keverék veszélyességi osztályba sorolását, illetve a biztonsági adatlap további részei is ebből következnek!

Figyelmet kell fordítani a foglalkozás-egészségügyi határértékek helyes megadására is. A megfelelő jogszabály alapján ellenőrizni kell, hogy a biztonsági adatlapon feltüntetett egyes összetevőkre létezik-e határérték, ha igen, akkor annak értékét a biztonsági adatlap megfelelő pontjában fel kell tüntetni.

 

Második fázis: adat ellenőrzés és a kötelező besorolások kontrollja


Szakértőnk ellenőrzi, hogy az eredeti biztonsági adatlapban közölt adatok, információk minden eleme rendben belekerült-e a készítendő/fordítandó adatlapba.

A biztonsági adatlap készítés során elengedhetetlen a többszöri kontroll az adatok helyességét illetően!

Szakértőnk ezek után ellenőrzi az anyag/keverék besorolását, ha szükséges változtat azon, feltünteti a szükséges veszélyjeleket/veszélyszimbólumokat, cseréli/pótolja a szükséges R- és S-mondatokat. Sok esetben az adatlapokról hiányoznak a speciális címkeelemek, ezekre is kiemelt figyelmet kell fordítani.

Harmadik fázis: szakértőnk logikailag ellenőrzi a biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap 16 pontja között esetleg fellelhető ellentmondásokat tárjuk fel és korrigáljuk (pl.: a 11. pontban közölt toxikológiai adatok, információk nincsenek összhangban a 2. pontban feltüntetett veszélyességi besorolással).

 

Garancia


A biztonsági adatlap készítése nem ér véget az adatlap átadásával. Cégünk garanciát vállal, arra, hogy az átadott biztonsági adatlap megfelel a vonatkozó előírásoknak, hatósági ellenőrzés során, ha bármilyen okból az ellenőr kifogást emel a biztonsági adatlappal kapcsolatban, akkor cégünk szakértője felveszi a kapcsolatot a hatóság képviselőjével és tisztázza az esetlegesen felmerülő kérdéseket.

 

 

 

Címkék:  biztonsági adatlap készítésfordítás


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References