Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Új biztonsági adatlap készítése (összeállítás)


SDS szolgáltatások 

SDS készítése, összeállítása

 


Új SDS összeállítására lehet szükség

 • ha olyan helyről importálnak anyagokat/keverékeket (pl.: Távol-Kelet) ahol nem fordítanak kellő hangsúlyt a kémiai biztonságra és nem mellélnek megfelelő biztonsági adatlapot a termékhez;
 • saját gyártású anyagok/keverékek esetén
 • egyéb okokból nem áll rendelkezésre az adott termékhez biztonsági adatlap.

 

 

Cégünk szakemberei az összetétel és néhány releváns adat ismeretében elkészítik a teljes biztonsági adatlapot

 • A vonatkozó jogszabályok által (REACH és egyéb vonatkozó jogszabályok) előírt formai és tartalmi elvárásoknak maradéktalanul megfelelő biztonsági adatlap elkészítése
 • Komponensek regisztrációs számainak, IUPAC szerinti elnevezésének, besorolásának megadása
 • Veszélyességi osztály meghatározása
 • R- és S-mondatok kiválasztása a termék veszélyességével összhangban
 • Egyéni védőeszközök típusainak megállapítása
 • Expozíciós határértékek megadása
 • Hulladékjegyzék-kód megállapítása
 • Szállítási információk (ADR-osztály, UN-szám stb.)

 

 

SDS készítéséhez szükséges adatok, információk

 • Anyag/készítmény (keverék) neve, vagy „fantázianeve”
 • Felhasználásának módja (ipari, magán, foglalkozásszerű)
 • Készítmény szerepe (pl. homlokzatfesték)
 • Százalékos összetétel (összetevők CAS. és EU-számai amenyiben rendelkezésre állnak)
 • Fizikai és kémiai tulajdonságok (szín, szag, halmazállapot, illetve ha alkalmazható: pH-érték, lobbanáspont, viszkozitás, robbanási határok, stb.)
 • Javasolt újrahasznosítási módok
 • Ha megbízónk birtokában van: kezelési és tárolási információk, toxikológiai adatokés információk

 


Garancia


Cégünk teljes felelősséget vállal az általa elkészített biztonsági adatlapok jogszabályi megfelelőségére, illetve azok hatósági elfogadására!

 

 

Címkék:  SDSkészítésösszeállítás


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References