Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Înregistrare prealabilă REACH


Înregistrare prealabilă REACH  

 

Înregistrarea prealabilă este posibilă conform alin. (6), art. 28 REACH în termen de 6 luni de la prima producţie sau importare, însă cel târziu înainte cu 12 luni de termenul de înregistrare aferent.

 

Condiţiile înregistrării prealabile "târzii" (după 1 decembrie 2008)


După 1 decembrie 2008 înregistrarea prealabilă este posibilă doar dacă producătorul sau importatorul produce sau importă pentru prima dată o anumită substanţă cel puţin în cantitatea de 1 tonă pe an.

Serviciul nostru


  • Revizuirea portofoliului de produse
  • Identificarea substanţelor, preparatelor, intermediarilor
  • Determinarea gamei de produse care intră sub incidenţa REACH
  • Determinarea gamei de produse scutite de incidenţa REACH
  • Înregistrarea cantităţilor anuale maxime
  • Completarea numerelor CAS, EINECS, ELINCS lipsă
  • Analiza fungibilităţii substanţelor
  • Înaintarea înregistrării preliminare prin software IUCLID 5/sistem REACH IT
  • Informarea în scris a mandantului despre efectuarea înregistrării prealabile
  • Transmiterea numărului de înregistrare prealabilă, a sintezei elaborate de ECHA privind înregistrarea prealabilă a substanţei către Mandant

 

Tags:  REACHînregistrării prealabile


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References