Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Revizuirea, verificarea fişelor cu date de securitate


Servicii FDS

Revizuirea fişelor cu date de securitate (verificare)

 

Modificarea continuă a legislației cu privire la fișele cu date de securitate (de ex. CLP) și cele mai noi informații de la producător / distribuitor (ex .: modificarea compoziției, noi informații toxicologice, etc.) necesită actualizarea continuă și revizuirea fișelor cu date de securitate.  

Pe parcursul revizuirii fișelor cu date de securitate, pe baza noii SDS a furnizorului, efectuăm modificările necesare asupra conținutului și formei, astfel încât fișa cu date de securitate revizuită se va conforma legislației naționale și actuale ale UE.

Cu fișele cu date de securitate revizuite este posibil reetichetarea produselor în cauză, astfel, firma noastră vă oferă un document profesional, impecabil pentru partenerii şi clienții dumneavoastră sau pentru autoritățile de control.

Ca un expert recunoscut, firma noastră asigură conformitatea fișelor cu date de securitate cu reglementările în vigoare. De asemenea, vă oferim expertiza noastră pentru revizuirea fişelor cu date de securitate, cu privinţă la termenul de 1 iunie 2017 al regulamentului CLP. 

 

Pentru a comanda serviciul „Verificarea fișei cu date de securitate" vă rugăm să completaţi formularul de comandă atașat de oferta noastră de preţ şi ataşaţi FDS-ul pa baza carei revizuirea este necesară.

La cerere, serviciul nostru de clienți vă oferă informaţii cu privire la starea şi poziţia curentă a comenzilor.

 

Revizuirea, verificarea fişelor cu date de securitate include următoarele servicii

 

  • Modificarea formei şi conţinutului fișei cu date de securitate în conformitate cu regulamentului 2015/830 UE și cu reglementările locale relevante.
  • Clasificare. Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP). Verificarea corectitudinii clasificării, la nevoie corectarea acesteia.
  • Verificarea și modificarea numărului de înregistrare, denumirii IUPAC, clasificării componentelor.

Pentru mai multe informații despre serviciul consultaţi oferta noastră.

 

Garanție

 

Ne asumăm responsabilitatea profesională și financiară completă privind fișele cu date de securitate elaborate de firma noastră. Observaţiile clienților noștri sau observaţiile autorităţilor sunt tratate în termen de 24 de ore. Acceptăm observaţiile la orice contact. 

 

Cerere de ofertă on-line

Cerere de ofertă prin e-mail

 

Tags:  2015/830fișa cu date de securitaterevizuireverificare


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References