Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Przygotowanie i przedłożenie dokumentacji rejestracyjnej


Przygotowanie i przedłożenie dokumentacji rejestracyjnej   


Skompletowanie dokumentacji rejestracyjnej dla rejestratorów niewiodących


 • Skontaktowanie się z wiodącą firmą rejestrującą.
 • Regularna komunikacja z wiodącą firmą rejestrującą (zobacz: zarządzanie SIEF-em)
 • Zgromadzenie i usystematyzowanie dostępnych dokumentów, danych, identyfikacja braków w danych
 • Administracja dotycząca wiodącegp rejestratora (wpłacenie opłat, przeniesienie liczb tokenów)
 • Administracja w Europejskiej Agencji Chemikaliów
 • Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej za pomocą oprogramowania IUCLID 5 i przekazanie do Europejskiej Agencji Chemikaliów poprzez REACH IT.

 

Proces


 • Po zamówieniu, skontaktowanie się z przewodniczącym SIEF danego materiału.
 • Identyfikacja chemikalii: po zamówieniu, w ciągu 4 miesięcy (w zależności od aktywności członków SIEF)
 • Zbieranie danych
 • Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej: w terminie 1 miesiąca od daty odebrania numeru "token"
 • Nabycie numeru rejestracyjnego: w terminie 2 miesięcy od daty odebrania numeru "token", ale najpóźniej do daty określonej w rozporządzeniu REACH.

 

Tags:  2018REACHRejestracja


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References