Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Rejestracja wstępna REACH


Rejestracja wstępna REACH  


Skorzystanie z tej wstępnej możliwości rejestracyjnej w myśl artykułu 28 ust. 6 jest możliwe od pierwszego wyprodukowania lub importu produktu w ciągu 6 miesięcy, ale najpóźniej 12 miesięcy przed stosownym terminem rejestracyjnym.


Warunki „późnej” rejestracji wstępnej (po 1 grudnia 2008)


Po 1 grudnia 2008 r. rejestracja wstępna jest możliwa tylko wtedy, gdy producent lub importer za pierwszym razem produkuje lub sprowadza dany materiał w ilości co najmniej 1 tony rocznie.

 

Nasze usługi


  • Rewizja portfolio produktów
  • Identyfikacja materiałów, preparatów i intermedierów
  • Określenie zakresu produktów podlegających REACH
  • Określenie zakresu produktów zwolnionych spod REACH
  • Ustalenie maksymalnych ilości rocznych
  • Wpisanie brakujących numerów CAS, EINECS, ELINCS
  • Badanie substytucyjności  materiałów
  • Składanie wstępnej rejestracji za pomocą oprogramowania IUCLID 5 / REACH IT
  • Pisemne poinformowanie Zamawiającego o wykonaniu wstępnej rejestracji
  • Przekazanie Zamawiającemu wstępnego numeru rejestracyjnego i przygotowanego podsumowania o wstępnej rejestracji przez ECHA

 

Tags:  REACHrejestracji wstępnej


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References