Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Przygotowanie oceny bezpieczeństwa kosmetyków


Usługi w zakresie dopuszczenia produktów kosmetycznych

 

W celu wykazania zgodności produktu kosmetycznego z prawem, osoba odpowiedzialna przed wprowadzeniem produktu kosmetycznego na rynek powinna zapewnić poddanie produktu kosmetycznego ocenie bezpieczeństwa na podstawie odpowiednich informacji oraz opracowanie raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego. 

 

Na podstawie przekazanych przez zamawiającego danych, dokumentów, przygotujemy ocenę bezpieczeństwa danego kosmetyku.

Nasza firma dysponuje fachowcem mającym odpowiednie wykształcenie i doświadczenie profesjonalne, określonym w stosownym przepisie.

 

Informacje konieczne do opracowania oceny bezpieczeństwa


 • Dane i kontakt firmy produkcyjnej i dystrybucyjnej
 • Skład produktu
 • Karty charakterystyki, specyfikacje, zaświadczenia analityczne składników, które wykazują, że odpowiadają one przepisom dotyczącym produktów kosmetycznych.
 • Lista materiałów alergennych
 • Dane dotyczące produktów gotowych, specyfikacja (parametry fizyczne, chemiczne, czystość mikrobiologiczna, etc.)
 • Jednostka opakowaniowa, opakowanie, specyfikacja materiałów opakowaniowych, zaświadczenie, że odpowiadają one przepisom dotyczącym produktów kosmetycznych
 • Wyniki testów przechowywania
 • Opis metody produkcji, certyfikaty miejsca produkcji
 • Sposób użytkowania kosmetyku
 • Etykietka kosmetyku w oryginalnym języku
 • Deklaracja o stosowaniu testów na zwierzętach.

 

Tags:  1223/2009/WEOcena bezpieczeństwaproduktu kosmetycznego


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References